Esnaf ve Sanatkar Sicil tasdiknamesi

Esnaf ve Sanatkar Sicil tasdiknamesi

Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü’ne kayıt olan esnaf ve sanatkarlara aşağıdaki hususları içeren sicil tasdiknamesi verilir.

*Adı ve soyadı,

*T.C kimlik numarası,

*Varsa işyeri unvanı,

*Baba adı ve anne adı,

*Doğum yeri ve tarihi,

*Meslek dalı,

*İşyeri adresi, sabit işyeri olmayanların kanuni ikametgah adresi,

*Sicil müdürlüğünün adı, tarih, müdürün imzası ve mührü, ve benzeri bilgiler.

Sicil tasdiknamesi verildiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.Beş yıl geçtikten sonra sicil tasdiknamesi beş yılın sonunda sicile vize ettirilir. Sicil personeli tarafından vize edilen sicil tasdiknamesi yeniden beş yıl için geçerli olur.

İlgili esnaf ve sanatkar eski sicil tasdiknamesini herhangi bir sebeple getirememesi halinde mevcut harç alınarak yeni tasdikname verilir.

İlgililerinin daha önce tescil işlemlerinde bir değişiklik yaptırmışlarsa, kendilerine yeni durumlarına göre sicil tasdiknamesi verilir.

Türk Ticaret Kanunu

Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas