Adi Ortaklığın Birleşmesi

sskveticaretsicili

Adi Ortaklığın Birleşmesi

Adi Ortaklık Şirketlerle Birleşemez

Bir  adi ortaklığın bir anonim şirkete ya da limited şirkete devralmak yolu ile birleşebilmelerinin mümkün olup olmadığı hususu tartışmalıdır.

Bilindiği üzere birleşme hususu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 136 ila 158 nci maddelerinde düzenlenmiş olup, Kanunun 137 nci maddesinde sermaye şirketleri, şahıs şirketleri ve kooperatiflerin birleşmeye tabi olduğu ifade edilmiştir, öte yandan Kanunun 194 üncü maddesinde ise bir ticari işletmenin, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşebileceği hüküm altına alınmıştır.

Borçlar Kanununa göre adi ortaklık iki ya da daha fazla şahıs ya da tüzel kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir gaye için birleştirmeleri durumunda oluşan ortaklıktır. Adi ortaklıkların tüzel kişiliği bulunmamakla ancak belli bir ticari unvanı kullanabilmektedirler. Adi ortaklıkların tüzel kişiliği bulunmaması dolayısıyla ticaret siciline tescil ettirilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Adi ortaklıkların bir sermaye şirketi ile birleşebilmeleri sermaye şirketinin paylarının adi ortaklıktaki kişiler tarafından edinilmesi veya sermaye’ şirketi tarafından yapılan sermaye artırımına adi ortaklıktaki kişilerce iştirak edilmesi yoluyla gerçekleştirilebilmektedir.

Bu itibarla adi ortaklığın ticari işletme sayılmaması ve Kanunun birleşmeye ilişkin bölümünde adi ortaklığa yer verilmemesi hususları dikkate alındığında adi ortaklığın bir anonim şirkete devralmak yolu ile birleşebilmeleri ve bu şekilde ticaret siciline tescili mümkün değildir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görüşü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas