Adi Ortaklıkta Sözleşme Değişikliği

temyizdenferagat

Adi Ortaklıkta Sözleşme Değişikliği

 

Adi ortaklık sözleşmeleri bilineceği üzere joint venture ya da iş ortaklığı şeklinde hazırlanmaktadır. Bu tip sözleşmeler iş bitimi için hazırlanır ve ihaleye girebilmek için ticaret sicili müdürlüğüne tescil ettirmek gereklidir. Yine vergi dairesinde adi ortaklık adına bir vergi numarası tahsis edilir. Bu işlemlerin hepsi iş bitimine özgüdür. Yani Türk Ticaret Kanunu anlamında limited veya anonim şirket gibi çok yönlü ve hukuki ilişkiyi barındıran bir yapı değildir.

Sözleşme metinlerinde iş bitimine ilişkin unsurlar yazılıdır. Bu unsurlar anonim ve limited şirket sözleşmelerinden tamamen farklıdır. Hisseler yüzde oranında yazılır. Ancak anonim ve limited şirketlerle benzerlik gösteren yanı sözleşme değişikliği yapılabilmesidir. Örneğin adi ortaklığın adresi, kurucuları yani tarafları, hisse yüzdeleri, yükümlülükler, finansman ve finansman ihtiyaçları unsuru, iş ortaklığının temsil ve yetkileri, pilot firmalar, sözleşmenin süresi, sorumlulukların devri ve şekilleri, iş sonunda artan malzeme ile ekipman taksimi, diğer hususlar gibi unsurlar sözleşme değişikliği ile değiştirilebilir. Bu değişiklikte sadece değiştirilecek sözleşme metinlerinin yeni şekilleri yazılır ve ticaret sicili müdürlüğüne tescil ettirilir.

 

Ticaret Siciline Harç Sorunu

 

Adi ortaklığın tescili ve sözleşme değişiklikleri harçlar kanununda belirtilmediği ve Ticaret Sicili Yönetmeliği ile Türk Ticaret Kanununda aksine bir hüküm olmadığı için harç alınmaz. Bu adi ortaklıkların tescilinde ve diğer değişiklik işlemlerinde ticaret sicilinden harç alınmaz ancak gazete ücreti alınır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas