Alman Ticaret Kanununda Genel Kurul Toplantıları

avukatlık

Alman Ticaret Kanununda Genel Kurul Toplantıları

Yıllık Genel Kurul Yönetim Kurulu tarafından Alman Anonim Şirket Yasası § 121 uyarınca toplanır. Toplantı için bir neden varsa genel kurul onun için çağrılmalıdır. Bu toplantı Alman Ticaret Kanunu veya Esas sözleşmelerinden dolayı olabilir. Kanuni neden, en az yılda bir defa yapılması gerektiği yönündedir. Bu genel kurul toplantılarında finansal tablolarını, Denetleme Kurulu raporu düzenlenip genel kurula sunulur. Olağanüstü nedenler sermayenin yarısının kaybı ve de gündeminde önemli bir konu var ise çağırmaya yetkili kişilerin isteği ile olur. Ayrıca, Denetleme Kurulu Alman Ticaret Kanunu 111 § maddesine istinaden şirketin refahı için gerekli ise, Olağan Genel Kurul’un yapılması hakkında Alman Ticaret Kanunu 3. madde uygulanabilir. Hissedar Yıllık Genel Kurul’un yapılmasını da isteyebilirler.  Azınlık istekleri hissedarları şirketin sermayesinin % 5 veya daha fazlasına sahip olması gerekir. Hesaplama için ayrıca imtiyazlı hisse senedi veya tamamen ödenmemiş hisseler de dikkate alınmalıdır. Hissedarlar en az 3 ay Yıllık Genel Kurul tarihinden önce hesaplanan hisseye sahip olması ve uygulama kararına kadar bu çalışmayı koruması gerekir. Hissedarın kanıt sağlama zorunluluğu vardır. Alman şirketlerin genel kurulları Elektronik Federal Gazete’de yayımlanarak, aynı zamanda şirketin web sitesine ek olarak yapılabilir. Gündemin toplantı öncesinde yayımlanması gerekir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas