Analık Hali ve Süresi Nedir?

yurtdisiborclanma

Analık Hali ve Süresi Nedir?

Analık hali 4a ve 4b kapsamındaki sigortalı kadınlar ile eşinden faydalanan sigortalı olmayan kadının gebelik başladıktan sonraki belirli bir süre halidir. Analık hali süresi ise kadının doğum yapmasından sonraki ilk 8 hafta ile çoğul gebelik durumu var ise bu durumda doğumdan sonraki ilk 10 haftalık süredir. Bu süreler içerisinde oluşan gebelik ve analık durumu analık halidir. Analık halinde rahatsız olunması ya da sağlık sorunu yaşanması zorunlu değildir. Analık halindeki sürenin varlığı analık hali kriteri için yeterlidir.

Analık Halinde Geçici İş Göremezlik

Analık halinde SGK tarafından yetkili olan sağlık kurulu raporu ile geçici olarak çalışamadığı belirlenen kadınların durumudur. Bu durum doğumdan sonra tespit edilir. Tespiti yapacak olan sağlık kuruluşunun SGK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Geçici İş Göremezlik Durumu ve Ödeneği

Sigortalının iş kazası, hastalık, meslek hastalığı gibi durumlarla karşılaşması durumunda sağlık kurullarınca belirlenen rapor sürelerince işte çalışamadığı dönemlerdeki durumuna geçici iş göremezlik denilir. Sigortalı bu dönemlerde çalışamaz yani iş göremez.

SGK geçici iş göremezlik durumunda sigortalıya iş göremez olduğu sağlık kurulunca belirtilen süreler boyunca parasal yardımda bulunur. Aslında bu bir parasal yardımdan çok zorunlu olarak çalışamamasından dolayı çalışanlar karşısındaki mali durumunun iyileştirilmesidir. Sosyal bir hukuk devleti olmanın gerekliliklerinden birisi kişiler arasındaki sosyal ve mali dengeyi sağlamaktır. Eşit şartlardaki sigortalılara eşit şartlar sağlanmalı ve zorunlu durumlar meydana geldiğinde eşit durumdaki diğer sigortalı ile aradaki fark hakkaniyete uygun bir şekilde kapatılmalıdır.

Geçici İş Göremezlik Hesaplaması

Yatakta tedavi yapılması durumunda sigortalının günlük kazancının yarısıdır. Kişi ayakta tedavi görüyor ise günlük kazancının 2/3 ü geçici iş göremezlik ödeneği altında sigortalıya ödenir. Analık halinde durum biraz farklıdır. Doğumun öncesindeki 8 hafta ile çoğul gebelik halinde 10 haftalık süre ve çalışamadığı her gün için. Erken doğum vukubulursa doğumdan önceki çalıştırılamayacağı süreler ile sağlık kurulunun doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine ilişkin raporu ile çalışması durumunda bu süreler sonraki 8 ve 10 haftalık süreler ile geçici iş göremezlik sürelerine eklenir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde Kimler Faydalanabilir?

Geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilmek için bazı şartları taşıyor olmak gerekir.

1-Geçici iş göremez rapor süresinin başladığı tarihte sigortalılık durumunun sona ermemiş olması gerekmektedir.

2-Doğumdan evvel son bir yıl içerisinde asgari doksan gün primin SGK’ya bildirilmiş olması gerekmektedir.

3-Geçici iş göremezlik süresi içerisinde çalışma yapılmamalıdır.

4-Analık halinde doğum gerçekleşmelidir. Eğer doğum gerçekleşmemiş örneğin düşük yapılmış ise bu durumda geçici iş göremezlik sürelerine 8 ve 10 haftalık süreler eklenmez. Bu süreler sadece sağlık kurulunun belirlediği sürelerle sınırlıdır.

Bu şartlara ek olarak 4b li kendi adına ve hesabına çalışan sigortalıların analık hakkı süresine eklenecek geçici iş göremezlik süresindeki ödeneğinde tüm prim borçlarının ödenmiş olması şartı vardır. Kanaatimizce 4a ve 4b liler arasındaki bu ayrımın kaldırılması gerekmektedir.

Geçici iş göremezlik ödenekleri sigortalının Ziraat Bankası hesabına yatmaktadır. Ödenek yattığında sisteme kayıtlı cep telefonu var ise bu telefona sms ile bilgi verilmektedir.

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için SGK’nın e-ödenek programı üzerinden başvurunun yapılması gerekmektedir.

Kaynak: SGK Resmi Kurum Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas