Apartmanlara risk değerlendirmesi cezası

Apartmanlara risk değerlendirmesi cezası

Apartman yöneticileri ve iş yerleri çalıştırdıkları kapıcı ve görevli personellerin sigortaları yanında iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Apartmanlar da iş kanunu kapsamında işveren olarak değerlendirilir.Risk değerlendirmesi yapılırken 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun aşağıdaki hususları dikkate alınacaktır;

*Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

*Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

*İş yerinin tertip ve düzeni.

*Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

Apartman yöneticisi veya işveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

İş yerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve iş yerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

Apartman yöneticisi ya da işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda etki altında kaldığı risklerin belirlenmesine dair gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür,aksine davranış durumunda yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene  gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce bin beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk denetimini yaptırmayan ve yukarıda sayılan yükümlülükleri yerine getirmeyen apartman yönetimi veya işverene gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce ü bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dört bin beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir.Apartman yöneticilerinin kat mülkiyeti kanunu gereği vekalete ilişkin hükümlerden dolayı sorumluluğu söz konusu olduğundan konuya önem vermesi gerekmektedir.

Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas