Ara Karara Beyan Dilekçesi

temyizdenferagat

Ara Karara Beyan Dilekçesi

Beyan Dilekçe Örneği

 

                          ……….SULH HUKUK MAHKEMİSİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

    

  

DOSYA NO                  :………… E.

                                                                                          

DAVACI                    :……….

VEKİLİ                         :………………..

 

DAVALI                        :…………..

 

D.KONUSU           :…………… tarihli duruşmanın 3 nolu ara kararı gereğince beyanlarımızın sunulması hk.

 

                                        AÇIKLAMALAR 

     

                                        ………. tarihli duruşmanın 3 nolu ara kararı gereğince tarafımızdan davanın ispatı için delil ve şahitlerimiz istenmiştir. Davanın dayanağı olarak dava dosyasına sunulan ……..Noterliğinin ………. tarih ve …………. yevmiye numaralı ihtarname davalıya tebliğ edilmesine rağmen itiraz etmemiştir. Ayrıca davaya da her hangi bir itirazda da bulunmamıştır.

 

Davalının dava konusu gayrimenkulleri kullandığı ve hukuki dayanağı  olmadan müvekkile ait gayrimenkulü işgal ettiği davalının ihtarnameye itiraz etmemesi ve ……..İcra Müdürlüğünün ………. tarihli Tahliye zaptında açıkça davalının dava konusu gayrimenkulü kullandığı anlaşılmaktadır.Bu nedenle davamızın kabulüne  karar verilmesini talep ediyoruz.

 

SONUÇ VE İSTEM    :

                                        Yukarda açıklanan nedenlerle, davamızın kabulü ile dava harç ve giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz…….

 

                                                                  DAVACI

                                                                             VEKİLİ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas