Asansör Sözleşme Örneği

Asansör Sözleşme Örneği

sirket

Asansör Sözleşme Örneği

2014 Asansör sözleşmesi

 

. ASANSÖRLERİ-……….

…………….SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

:

Adres : ……
Tel : ……..
Fax : ……..
E-mail : ………..

 

SÖZLEŞME

TARAFLAR

MÜŞTERİ                           :……….APT. YÖNETİM KURULU

YÜKLENİCİ FİRMA       :……….ASANSÖRLERİ-………..&………..ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.11.2013/41 Tarih ve sayılı Teklifte istinaden Taraflar arası karşılıklı görüşmeler neticesinde Aşağıda belirtilen işlemlerde mutabık kalınaraktan. Anlaşma sağlanmıştır. Tarafların taahhütlerini karşılıklı olarak eksiksiz yerine getirmesi durumunda geçerli olacak olup. Müşteri ve Firmanın yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir. Teklif bedeli 10.900.00TL(KDV Dahil) dir

YAPILMASI GEREKLİ İŞ VE İŞLEMLER

1-) Kabin içi teleskopik otomatik kapı.

2-)Kuyu içi merdiven ve stop kontağı.

3-) 2 adet kapı kilidi değiştirilecektir. ( Çift emniyetli )

4-) Makine fren kolu takılacaktır.

5-) Makine tahrik, saptırma kasnağı ve hız regülatörüne koruyucu seperatör takılacaktır.

6-) 1 adet revizyon kutusu ( kabin üstü kumandası ) takılacaktır.

7-) Hız regülatörü değiştirilecektir.

😎 Halat şişeleri, lastik takozları ve yayları değiştirilecektir.

9-) Uyarı etiketleri takılacaktır.

10-) Kabin içi ve dış butonlar değiştirilecektir.

11-) Kuyu aydınlatması yapılacaktır.

12-) Asansör dairesindeki elektrik panosu değiştirilecektir.

13-)TMMOB Makine Mühendisler Odasının 23.10.2013 tarih 16366/016294/000001 numaralı raporunda belirtilmiş olan eksikliklerin tamamı giderilecektir. TMMOB’un uygunluk vermesi ile ilgili tüm aşamaları yerine getirecektir.

14-)Toplama,kurtarma sistemi,tüm kapıların boyanması,tüm asansör camlarının değişmesi,pano değişimi, ups takılması

……….ASANSÖRLERİ-………../……… ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve ……APT. YÖN. KURULU Yukarıda belirtilen şartlar dâhilinde tüm malzeme ve işçilik, KDV Dahil olmak suretiyle tamamını.10.900.oo TL (On bin dokuz yüz TL) sı fiyatla yapmayı ve yaptırmayı Ödeme planına Mutabık kalmak suretiyle taahhüt ederek anlaşmışlardır.Yüklenici firmalar yaptıkları işi en muntazam şekilde,apartmana zarar vermeyecek şekilde yapacaklar,asansör için kullanacakları malzemeyi ise kaliteli kullanmak durumundadırlar.

GARANTİ           :………….. ASANSÖRLERİ-……..&………. ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kullanılan malzeme. İşçilik ve imalat

hatasına karşı T.C Sanayi ve Ticaret bakanlığının Tüketicinin ve rekabetin korunması

genel müdürlüğü Yükümlülüğü çerçevesinde (2) iki yıl garantilidir.

İŞİN SÜRESİ      :10 gün süre ile asansör hizmete kapatılacaktır.

ÖDEME               : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip %40 Nakit İş bitimi ve teslimine müteakip Kalan miktar 4 eşit taksitle yapılacaktır.

NOT                      : Kredi kartına 10 taksittir.

İşbu asansör sözleşme ile ilgili anlaşmazlıklarda Adana Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

TMMOB Makine Mühendisler Odasının 23.10.2013 tarih 16366/016294/000001 numaralı raporunda belirtilmiş olan eksikliklerin tamamı giderilecektir.TMMOB yetkilileri gelip raporda belirtilmiş olan eksiklikler giderilmediği tespit edildiği takdirde yüklenici firmaya ödeme yapılmayacak,yapılan ödemeler yüklenici firma tarafından apartman yönetimine iade edilecektir.Ayrıca TMMOB tarafından bir eksiklik vuku bulduğunda ve yukarıda sayılan eksikliklerin yapılmasından dolayı apartman yönetimine bir ceza gelmesi durumunda cezai ve mali sorumluluğu yüklenici firmalar kabul etmektedir.Sözleşmesel olarak sözleşmeyi imzalayan apartman yöneticisinin işbu sözleşmeden dolayı ya da başkaca sebeplerle Hiçbir şekilde cezai,hukuki,mali mesuliyeti bulunmamaktadır.Asansörün bakım işi yüklenici firmalar tarafından yapılacak olup asansörde meydana gelebilecek her türlü tehlike,zararlardan dolayı yönetici sorumlu olmayıp yüklenici firmalar sorumludur.Yüklenici firmalar asansörde bir arıza olup olmadığını,TMMOB ve Belediyenin uygulamaları,yasal hükümler,yönetmelikler çerçevesinde asansörü kontrol etmekle ve asansörün tüm eksikliklerini apartman yönetimine bildirmekle yükümlüdür.Bu belge iki nüsha olarak hazırlanmış olup Taraflar arasında karşılıklı görüşülüp anlaşılarak imza altına alınmıştır.Yüklenici firmaların alacaklarının tahsilinde problem yaşandığı vakit yüklenici firmalar sadece ücreti ödemeyen kat maliki aleyhine yasal yolları takip edecek,apartman yönetimine karşı icra ve dava açma hakkını kullanmayacaktır.İmza eden şahıs asansörün tesis edildiği binayı başkalarına veya başkasına ya da yöneticilik sıfatını devretmiş olsa bile, firma alacağı kat maliklerinde baki olup, Firma sözleşmedeki vecibelerini yerine getirmekle mükellef olacaktır Herhangi bir anlaşmazlık vukuunda T.C. İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır. (13.11.2013)

 

TARAFLAR

MÜŞTERİ YÜKLENİCİ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas