Bağkur Maaş Artışı Dava Dilekçesi

temyizdenferagat

Bağkur Maaş Artışı Dava Dilekçesi

Bağkur Emeklisi Maaş Dava Dilekçesi

Bağkur Dava Dilekçesi Örneği

 

Bağkur’dan emekli olanların maaşlarının artırılması açısından dilekçe örneği aşağıda verilmektedir. Aşağıdaki örnek sadece yol göstericidir. Davanın kabul edileceği ya da dilekçenin mahkemece kabul göreceği garantisini vermez.

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI        :……………… (T.C………..)

ADRESİ        :………………

DAVALI     : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(…………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü)

ADRESİ        :

DAVA

KONUSU      : Bağkur emekli aylığının basamak geliri ve enflasyon oranlarına göre artırılması

 

AÇIKLAMALAR

Bağkurlu şirket ortağı/anonim şirket yönetim kurulu üyesi olarak çalıştığım tarihler………… ila ……………. arasıdır……….tarihinde Bağkur’dan hizmet birleştirmesi sonucunda emekli oldum……….tarihinde Bağkur emekli maaşı almaya başladım. Bağkur emekli aylığı göstergesi………..dir. Bağkur aylık bağlama oranı ise ……………dir.

 

Mevcut hukuki düzenlemeler incelendiği takdirde Bağkur emekli maaşımın iyileştirilmesi ve artırılması gerekmektedir. 506 sayılı kanun 4447 sayılı yasa hükmü incelendiğinde Bağkur emekli maaşımda artışın yapılması gerektiği zaten aşikardır. Emekli olma tarihim 2007 yılı sonrasına denk gelmektedir. Özellikle bu hususun değişen yasa hükümleri ile birlikte değerlendirilmeye alınmasını talep ediyorum.

 

Eşit şartlardaki Bağkur emeklilerine ödenen maaşlarının irdelenerek tarafımın da diğer maaşların göstergeleri ve oranları dikkate alınarak aynı maaşa yükseltilmesini talep ediyorum. Yine ÜFE ve enflasyon oranlarının getirdiği maaş farklarının da dikkate alınarak tarafıma ilgili artışların uygulanmasını talep ediyorum.

 

 

HUKUKİ DELİLLER        : Devlet İstatistik Enstitüsüne müzekkere yazılarak enflasyon oranlarının yıllar bazında sorulması, SGK(Bağkur)’ya yazı yazılarak aynı basamak derece ve oranda maaş alan eşit şartlardaki emeklilerin (benimle aynı oranda ve basamakta maaş alanların) maaşlarının sorulması, banka kayıtları, SGK sicil dosyası, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve raporu vb her türlü hukuki delil.

 

HUKUKİ MEVZUAT         : 5510 Sayılı Kanun, HMK, 506 Sayılı Kanun, ve ilgili kaynaklar.

 

SONUÇ                     :

Sunduğumuz nedenlerle;

Davamıza uygulanacak yasa hükümlerinin seçimi ve bunların Anayasa’ya aykırılığı iddiasının takdiri mahkemenize ait olmak üzere

a)Mevcut yasa hükümleri ve eşit şartlardaki Bağkur emeklilerin aldıkları maaşlar gözetilerek yine yıllık artış gösteren enflasyon oranlarının ve asgari geçim kriterlerinin de kriter alınmak sureti ile maaşımın olması gereken maaşa artırılmasını,

b)Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Asil

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas