Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

temyizdenferagat

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

 

 

                         ………… SULH HUKUK MAHKEMİSİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

    

 

 

DOSYA NO                  :………. E.

 

DAVACI                 :…………

VEKİLLERİ                :……………

 

DAVALI                       :…………..

 

D.KONUSU                  :………… tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunulması hk.

 

                                        AÇIKLAMALAR 

     

                                        Dava konusu gayrimenkullerin kira bedelinin tespiti için ……….. tarihli bilirkişi raporunda dava konusu gayrimenkullerin ………… dönemleri için kira bedeli olarak aylık ……….TL. olarak belirlenmiştir.

 

………. tarihli bilirkişi raporu kendi içinde çelişmektedir. Sayın bilirkişiler vermiş oldukları raporda emsal değer olarak aldığı ………….’ a ait gayrimenkulde ………… aylık ……….TL. ye kiraya oturmakta olduğunu belirtmiş. Ancak dava konusu gayrimenkulün ise neden daha aşağı bir değer olan ………..TL. Aylık kiraya verilebileceği açıklanmamıştır. Bu nedenle eksik inceleme sonucu verilen bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz. Yeniden daha kapsamlı bir bilirkişi inceleme yaptırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

 

SONUÇ VE İSTEM    :

                                        Yukarda açıklanan nedenlerle, eksik inceleme sonucu verilen bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz. Yeniden daha kapsamlı bir bilirkişi inceleme yaptırılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla  arz ve talep ederiz…………

 

Davacı Vekili

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas