Borçlu Şirketlerin Silinmesi

dijital secim

Borçlu Şirketlerin Silinmesi

Borçlu şirketlerin kaydının ticaret sicillerinden silinmesi ile ilgili Türk Ticaret Kanununa göre ve 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Münfesih Olmayan veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine İlişkin Tebliğ” in 5 inci maddesinde Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesine göre tasfiye edilecek ve kayıtları silinecek şirketler belirlenmiştir.

Anılan Tebliğin 15 inci maddesi uyarınca, Müdürlük tarafından 12 nci maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkraları ile 13 üncü madde uyarınca ticaret sicilinden unvanları silinecek şirket veya kooperatiflerin borçları, unvanların silinmesine engel teşkil etmemekte olup, şirket ortaklarının sahip olduğu payları üzerinde haciz şerhinin bulunmasının, şirketin tasfiyesine ve tasfiye sonunda ticaret sicilinden unvanının silinmesine engel teşkil etmemektedir.

 

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas