Ecrimisil İhtar Dilekçesi Örneği

sirket rehberi

Ecrimisil İhtar Dilekçesi Örneği

Ecrimisil İhtarı

 

……. NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

 

 

KEŞİDE   EDEN: ……….

VEKİLİ               :…………

 

MUHATAP        :……………..

KONUSU           : Ecri Misil ödemeniz hakkında  ihtardır.

 

IZAHI               : Müvekkil ………….., ………. ili ……… ilçesi ……… Mah …….. parsel üzerinde kayıtlı …………………………….. nolu  bağımsız bölümler, ……….. İcra Müdürlüğünün …………   tarihli ihalesi ile alacağına mahsuben satın almıştır.

 

İhale tarihinden bu güne kadar müvekkilin mülkiyetine geçmesine rağmen ……………………… nolu bağımsız bölümleri işgal etmektesiniz.İşgal ettiğiniz  ve mülkiyeti müvekkile ait gayrimenkulün işgal bedeli ……… yılı ……… ve……. ile ……… yılı 1…………   aylarının  işgal bedellerini bu güne kadar  ödemediniz.

 

Bu  ………..  ayın  kira     bedeli  aylık ………….TL. den  toplam ………-TL  …..gün  içinde  ödemediğiniz taktirde   aleyhinize  yasal haklarımızı kullanacağımızı ve yargılama  giderinin de size yükletileceğini  ihtaren  ve ihbaren bildiririm.

 

Sayın     Noter  :Üç  nüshadan  ibaret iş bu ihtarnamenin  bir nüshasının  muhataba tebliğini; bir nüshasının  tebliğ  şerhiyle  birlikte  tarafıma  iadesine  ve bir nüshasının da  dairemizde  saklanmasını

 

Saygılarımla   dilerim . …………

…………vekili

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas