Emekli Maaşı Artırılması Dava Dilekçesi

 temyizdenferagat

Emekli Maaşı Artırılması Dava Dilekçesi

Emekli Maaşı Davası Dilekçe Örneği

Emekli Maaşı İntibak Dava Dilekçesi

 

Emekli maaşının artırılmasını isteyen emeklilerce açılabilecek dava dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir. Dava dilekçesinin her somut olaya göre farklılık arz edeceğini ve aşağıdaki örneğin davanızın açılmasında kesin ve yeterli bir dilekçe olduğu konusunda Web sitemizin bunu garanti etmediğini lütfen unutmayınız.

 

NÖBETÇİ İŞ  MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI        :……………… (T.C………..)

ADRESİ        :………………

DAVALI     : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(…………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü)

ADRESİ        :

DAVA

KONUSU      : SGK  emekli aylığının enflasyon oranlarına göre artırılması

 

İZAHI   :

 

Sigortalı olarak çalıştığım tarihler………… ila ……………. arasıdır……….tarihinde emekli oldum……….tarihinde emekli maaşı almaya başladım. Emekli aylığı göstergesi………..dir. aylık bağlama oranı ise ……………dir.

 

Mevcut yasal düzenlemeler gözetildiği takdirde emekli maaşımın iyileştirilmesi ve artırılması gerekmektedir. 506 sayılı kanun 4447 sayılı yasa hükmü incelendiğinde emekli maaşımda artışın yapılması gerektiği zaten aşikardır. Emekli olma tarihim 2008 yılı sonrasına denk gelmektedir. Özellikle bu hususun değişen yasa hükümleri ile birlikte değerlendirilmeye alınmasını talep ediyorum.

 

Eşit şartlardaki emeklilere ödenen maaşlarının irdelenerek tarafımın da diğer maaşların göstergeleri ve oranları dikkate alınarak aynı maaşa yükseltilmesini talep ediyorum. Yine ÜFE ve enflasyon oranlarının getirdiği maaş farklarının da dikkate alınarak tarafıma ilgili artışların uygulanmasını talep ediyorum.

 

 

HUKUKİ DELİLLER        : Devlet İstatistik Enstitüsüne müzekkere yazılarak enflasyon oranlarının yıllar bazında sorulması, SGK’ya yazı yazılarak aynı basamak derece ve oranda maaş alan eşit şartlardaki emeklilerin (benimle aynı oranda ve basamakta maaş alanların) maaşlarının sorulması, banka kayıtları, SGK sicil dosyası, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve raporu vb her türlü hukuki delil.

 

HUKUKİ MEVZUAT         : 5510 Sayılı Kanun, HMK, 506 Sayılı Kanun, ve ilgili kaynaklar.

 

SONUÇ                     :

Sunduğumuz nedenlerle;

Davamıza uygulanacak yasa hükümlerinin seçimi ve bunların Anayasa’ya aykırılığı iddiasının takdiri mahkemenize ait olmak üzere

a)Mevcut yasa hükümleri ve eşit şartlardaki emeklilerin aldıkları maaşlar gözetilerek yine yıllık artış gösteren enflasyon oranlarının ve asgari geçim kriterlerinin de kriter alınmak sureti ile maaşımın olması gereken maaşa artırılmasını,

b)Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Asil

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas