Emzirme Ödeneği Nedir?

dusuk

Emzirme Ödeneği Nedir?

Sigortalı olsun ya da olmasın, kadının doğum yapması durumunda sigortalı olması halinde kendisine, olmaması halinde ise sigortalı olan eşine verilen bir ödenektir. 4a kapsamında çalışan sigortalılar ile 4b kapsamında çalışan Bağkurlulara sigorta kurumlarınca ödeme yapılırken, Devlet Memurları Kanununa tabi olanların  ödemelerini kendi resmi kurumları gerçekleştirmektedir.

Emzirme Ödeneği Şartları Nelerdir?

4a için şartlar;

Doğumdan önceki son bir yıl içerisinde asgari 120gün kısa vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması gerekir. Çocukların yaşıyor olması gerekir.

4b için şartlar;

Kendi adına ve hesabına çalışanlar 4 b li çalışanlardır. Doğumdan önceki son bir yıl içerisinde asgari 120gün kısa vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması gerekir. Bunun yanında genel sağlık sigortası primi ve başkaca prime ilişkin tüm borçların ödenmiş olması gerekir. Çocukların hayatta olması gerekir.

Emzirme Ödeneğinden Sonra Sigortalılığın Sona Ermesi

Emzirme ödeneği şartlarını taşıyan sigortalı ya da eşi başvuruyu yapıp ödemeye hak kazandıktan sonra sigortalılığı sona ererse emzirme ödeneğini almak için aşağıdaki şartları taşınması gerekir.

1-Sigortalılığın sona erme tarihinden itibaren çocuğun 300 gün içerisinde doğmuş olması.

2-Doğumdan önceki onbeş ay içinde asgari 120 gün prim (kısa vadeli sigorta kolları primi) yatırılmışsa.

3-Genel sağlık sigortası ve tüm prim borçlarının da ödenmiş ise.

2014 Emzirme Ödeneği Ücreti

2014 yılı için belirlenen emzirme ödeneği ücreti 103 Türk Lirasıdır. Bu ücret azaltılamaz, mahsup edilemez ve kesilemez. Emzirme ödeneğini almaya hak kazanılan tarihten itibaren 5 yıl içerisinde emzirme ödeneği talep edilebilir. 5 yıllık süre zamanaşımı süresi olduğundan mahkemede kendiliğinden nazara alınamaz, tarafların ileri sürmesi gerekir. Emzirme ödeneği için SGK Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılır. Aşağıda örneği bulunan dilekçeye doğum raporu da eklenmelidir.

 

 

Emzirme Ödeneği Dilekçe Örneği

 

../../2014

 

…………..İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ’NE

veya

SGK İl Müdürlüğü’ne

 

 

KONU            :Emzirme Ödeneği hk.

 

 

Eşim …..gün önce doğum yaptı. Ayrıca 5 yıllık zamanaşımı süresi dolmaksızın şahsıma ait ….yaşında bir çocuğum daha vardır. Dilekçem ekinde belirtilen yazıya istinaden tarafıma her iki çocuk için de emzirme ödeneğinin verilmesini arz ederim.

 

………. 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu SGK

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas