Haciz Nasıl Kaldırılır

Haciz Nasıl Kaldırılır

Bilineceği üzere haciz mahkeme ya da icra daireleri tarafından konulmaktadır. Hacizler menkul ya da gayrimenkul mallar üzerine konulabilir. Haciz konulduğu anda üzerine haciz konulan menkul ya da gayrimenkul mal üzerinde haczin hukuki amacına aykırı bir işlem yapılamaz. Özellikle mahkemeler tarafından verilmiş olan haciz kararları gereğince konulan haciz ilgili mahkeme tarafından kaldırılıncaya kadar kalır. İcra dairelerinde ise durum bira farklılık arz eder.

Haciz Nasıl Kaldırılır

Haciz Nasıl Kaldırılır

Menkullerde 1 gayrimenkullerde 2 yıl içerisinde üzerine haciz konulmuş olan menkul ya da gayrimenkulün satışı istenmez ise haciz düşer ancak bu düşme kendiliğinden olmaz, talep üzerine olur. Haczin hukuki kıymetini yitirdiği iddiası ve talebi üzerine haciz konulan menkul ya da gayrimenkul malın bağlı bulunduğu sicil müdürlükleri tarafından istenemez. Söz konusu müdürlükler tarafından ancak akıbet ya da uygun görüş istenebilir. Haczin hukuki kıymetini kaybettiğini icra dosyasındaki taraflar veya mahkemece verilmesi durumunda davada taraflar isteyebilirler. Haczin kaldırılması taleple olur ancak haciz koyan makam ancak haczi kaldırabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas