Hasılat Nasıl Hesaplanır

Hasılat Nasıl Hesaplanır

Hasılat, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Bir işlemden doğan hasılat tutarı genellikle işletme ile varlığın alıcısı veya kullanıcısı arasında ki anlaşma ile belirlenir. Hasılat, işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde bulundurularak alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.

Hasılat bedeli genelde nakit veya nakit benzeri biçiminde olur ve hasılat tutarı da alınan veya alınacak olan nakit ya da nakit benzerleri tutarıdır. Nakit ve nakit benzeri girişlerinin ertelendiği durumlarda satış bedelinin gerçeğe uygun değeri alınacak olan nakdin nominal tutarından daha düşük olabilir. Satış bedelinin nominal tutarı ile gerçeğe uygun değeri arasında ki fark faiz geliri olarak muhasebeleştirilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas