Hazirun cetveli örneği

Hazirun cetveli örneği

ANONİM ŞİRKET HAZİRUN CETVELİ ÖRNEĞİ

 ………………ANONİM ŞİRKETİNİN……………..TARİHİNDE YAPILAN………..YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI T.C.KİMLİK NO İKAMETGAH ADRESİ SERMAYE MİKTARI TL HİSSE ADEDİ TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN TEMSİLCİNİN ADI SOYADI İMZA
1-
2-

BAKANLIK TEMSİLCİSİ                    DİVAN BAŞKANI                   ŞİRKETİN SERMAYESİ :

TOPLAM HİSSE ADEDİ :
İSİM İMZA                                                                                      ASGARİ TOPLANTI NİSABI :
MEVCUT TOPLANTI NİSABI :
ASALETEN :
VEKALETEN :

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK DURUMU VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE ŞİRKET KAYITLARINA UYGUNDUR.

OY TOPLAYICI                                    KATİP                                         YÖNETİM KURULU

        İSİM                                                İSİM                                            İSİM
İMZA                                              İMZA                                          İMZA      

Benzer yazılar

Yorum Yazın