Hisse devri sözleşme örneği

Hisse devri sözleşme örneği

Noterlerde imzalanan hisse devri sözleşme örneği aşağıda sunulmaktadır.

Tarih

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ

HİSSESİNİ DEVİR EDEN :
HİSSEYİ DEVİR ALAN :
DEVREDİLEN HİSSE :
DEVİR BEDELİ :

Ticari merkezi ………… bulunan ve ………. Ticaret Sicili Müdürlüğünün……….. sicil numarasında kayıtlı bulunan…………. vergi sicil numaralı …………ünvanlı şirket ortaklarından………….. bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte………………bedel karşılığında devir ve temlik ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım. Devrettiğim hissemin devir alan adına kayıt ve tescil edilmesine,bu tarihe kadar tüm vergi,resim ve harçların satıcısına,bu günden sonrakilerin ise alıcısına ait olacağını rıza ve muvafakat ettiğimi şimdiden kabul, beyan ve ikrar ederim.

Ben hisseyi devralan olarak yukarıda hissesini devir edenin beyanında yazılı olduğu şekilde, adı geçen şirketteki hissesini devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim.

Taraflardan her biri bu şirket hisse devir sözleşmesini devralan adına ortaklar pay defterine yazdırmaya yetkilidir.Taraflar işbu sözleşmenin ilgili mercilere kayıt ve tesçil ettirilmesine rıza ve muvafakatlarının bulunduğunu, devredenin terkin edilmesini, şimdiden kabul, beyan ve ikrar ederler.

Devir Eden                 :

Devir Alan                  :

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas