İktisadi İşletme Şube Tescilinde İstenen Evraklar

temyizdenferagat

İktisadi İşletme Şube Tescilinde İstenen Evraklar

İktisadi işletmelerin şube tescilinde aşağıdaki evraklar hazırlanmalıdır.

*Dilekçe (Dilekçe taahhütnameyi de içermelidir) Taahhütnamede iktisadi işletmenin şubesinin açık unvanı,yetkililerin adları soyadları ikametgahları,ticari ikametgah, vergi numarası, NACE kodu, iktisadi işletmenin açılış tarihi gibi unsurların yazılı olması gerekmektedir.

*Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre ilgili ticaret sicili müdürlüğünden alınmış belge.

*Merkez iktisadi işletmenin ticaret sicili müdürlüğündeki merkez dosyasının onaylı suretleri ve gazeteleri

*İktisadi işletmenin merkezinin almış olduğu şube açılış kararının noter tasdikli sureti

*İktisadi işletme şubesini temsil edecek kişilerin iktisadi işletme şubesi unvanı altında noter tasdikli imza beyannameleri

*Merkez iktisadi işletmenin organının yetki süresinin devam ettiğine dair ilgili kurumdan alınacak yazı (İktisadi işletme hangi resmi kuruma bağlı ise o kurumdan alınacak)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas