İktisadi İşletme Tescilinde İstenen Evraklar

temyizdenferagat

İktisadi İşletme Tescilinde İstenen Evraklar

 İktisadi işletmelerin tescilinde aşağıdaki evraklar hazırlanmalıdır.

*Dilekçe (Dilekçe taahhütnameyi de içermelidir) Taahhütnamede iktisadi işletmenin açık unvanı,yetkililerin adları soyadları ikametgahları,ticari ikametgah, vergi numarası, NACE kodu, iktisadi işletmenin açılış tarihi gibi unsurların yazılı olması gerekmektedir.

*İktisadi işletmeyi temsil edecek kişilerin iktisadi işletme unvanı altında noter tasdikli imza beyannameleri

*İktisadi işletmenin dayanağı olan kurumun tüzük, kuruluş sözleşmesi, Bakanlık izin yazıları, yönetim organının yetkili olduğuna dair son tarihli güncel resmi yazı asıllarının ya da onaylı suretlerinin ilgili ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

*İktisadi işletmenin açıldığına dair yetkili organın kararının noter tasdikli sureti

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas