İmza sirküsü örneği

İmza sirküsü örneği

Ortaklar kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirket müdürlüğüne SÜRESİZ olarak görev yapmak üzere şirket ortaklarından,…….. T.C.Kimlik numaralı,…………………. ‘ın seçilmesine,

Yurt içinde ve Yurt dışında olmak üzere Şirketimizi Bilumum Resmi ve Gayri resmi dairelerde,Maliye,Vergi Daireleri,S.G.K,Defterdarlık,Belediyelerde, Sanayi ve Ticaret Odalarında,Sicil memurluklarında, Bakanlıklarda,Müsteşarlıklarda,Gümrüklerde,Bankalarda,Tapu Dairelerinde,Türk Telekom , P.T.T.Müdürlüklerinde,ASKİ,DSİ ile sair tüm mercilerde temsil ve ilzama,Şirketimiz adına hazırlanacak her türlü evrakları,sözleşmeleri taahhütnameleri ile sair tüm belgeleri tanzim ve imzaya,Bankalarda,Finans Kurumlarında hesaplar açmaya,kapatmaya,paralar yatırmaya,çekmeye,Bankalar,finans kurumları ile sair kuruluşlardan kredi talep etmeye,almaya,çek karneleri talep etmeye,almaya,kullanmaya,havale bedellerini almaya,şirketimiz adına motorlu vasıtalar almaya,satmaya,Trafik Müdürlüklerinde temsile her türlü menkul ve gayri menkuller almaya,satmaya,ipotek vermeye,almaya,fek etmeye,şirketin her türlü faturalı senetli çeklerden dolayı ile sair tüm alacaklarını talep ve tahsil etmeye,ahzu kabza,sulh ve ibraya,şirket iştigal konularını içeren bilcümle iş ve işlemleri ifa ve ikmale şirketimizi her yerde ve her sıfatla temsil ve ilzama,Şirket Müdürü MÜNFERİDEN atacağı imzası ile yetkili olmasına ve imza sirkülerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

denildiğinden imzalarımızın onaylanmasını talep ederiz.

İmza                             İmza                             İmza

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas