İşletme Birleşmeleri Standardı

İşletme Birleşmeleri Standardı, TFRS 3

İşletme birleşmelerinde edinen işletmenin birleşmeye ilişkin işlemleri finansal tablolarında nasıl göstereceğine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Edinen işletme edinilen işletmenin tanımlanabilir varlıklarını ve borçlarını, edindiği şerefiye yi kayıtlarına nasıl yansıtacağı ve hangi bilgileri açıklaması gerektiği düzenlenmektedir.

Bu standartla ayrı işletmenin iş ortaklığı oluşturmak üzere bir araya geldikleri birleşmeleri, işletme tanımına uymayan bir varlığın veya varlık grubunun satın alınması, ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmesi durumunda uygulanmaz.

İşletme Birleşmeleri Muhasebeleştirilmesi

İşletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde satın alma yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemi uygulayabilmek için; edinen işletmenin ve birleşme tarihinin belirlenmesi gerekir.  Edinilen varlıkların, üstlenilen borçların ve payların, şerefiye veya pazarlıklı satın alma sonucunda oluşabilecek kazancın muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

İşletme Birleşme Tarihinin Belirlenmesi

İşletme birleşme tarihi edinen işletmenin edinilen işletmenin kontrolünü ele geçirdiği tarih olarak kabul edilir. Bu tarih genelde edinen taraf işletmenin bedeli transfer ettiği tarihtir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas