Joint Venture’nin Ticaret Siciline Tescilinde Harç

sskveticaretsicili

Joint Venture’nin Ticaret Siciline Tescilinde Harç

Konsorsiyumun Ticaret Siciline Tescili

Adi Ortaklığın Ticaret Siciline Tescilinde Harç

Adi ortaklık, joint venture, iş ortaklığı, konsorsiyum gibi birçok ad altında faaliyet gösteren hukuki ilişkiler ticari hayatta büyük bir gereklilik. Özellikle iş bitirimlerini tek başına yapamayacak firmalar,  bu işi bir ortaklık şekline dönüştürerek yaparlar. Bu ilişkiye de Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Konsorsiyum ve iş ortaklarında Borçlar Kanununun adi şirketlere ilişkin hükümleri uygulanacağı açıktır. Bakanlığımızın 2009/2 sayılı Tebliği ile, tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin müşteriyken belli bir amacı gerçekleştirmek ve kar elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticari işletmelerinin talep edilmesine imkan tanınmıştır. Anılan Tebliğin 3 üncü maddesi gereğince tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticari işletmelerin ticaret siciline tescilinin istenebilmesi için söz konusu ortaklığa ilişkin sözleşmenin yazılı olarak hazırlanması ve notere onaylatılması zorunlu olup, ortaklığa konu ticari işletmenin kimler tarafından tescil edileceği, pilot veya lider ortağın kim olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Zira, işin yapılması sürecinde ortaya çıkan organizasyon eksikliklerin giderilmesi ile ortaya çıkabilecek hukuki ihtilaflarda muhatabın belli edilmesi bakımından düzenlenecek sözleşmede pilot veya lider ortağın belli edilmesi istenilmiştir. Yine söz konusu ticari işletmenin, sözleşmede belirtilmek kaydıyla, kurucu ortakların yetkilileri haricinde temsilci atanması mümkündür. Bununla birlikte 492 sayılı harçlar kanununun 2 nci maddesinde bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanlarının yargı haricinde tabi tutulacağı hüküm altına alınmış olup ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği bulunmayan bir ortaklık yapısı ile işlettikleri ticari işletmelerin ticaret siciline tesciline yönelik olarak yukarıda belirtilen tarifide bir belirlemeye yer verilmediğinden dolayı harç aranılamayacağı değerlendirilmektedir. Tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticari işletmelerin haciz işlemiyle karşı karşıya kalması halinde, ilgili icra dairesine yazılı talebinin ilgili sicil memurluğuna ulaşmasını müteakip söz konusu ortaklığa konu ticari işletmenin ticaret sicili dosyasına ve sicil esas defterinin ilgili sayfasına sicil memurluğunca şerh düşünmesi gerekmektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görüşü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas