Anayasa Mahkemesi Kararları

Fahri Müfettiş Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Fahri Müfettiş Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı   Esas Sayısı : 2013/43 Karar Sayısı : 2013/168 Karar Günü : 26.12.2013 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Bolu 1. Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na, 17.10.1996 günlü, 4199 sayılı Kanun’un 43. maddesi ile eklenen ek 6. maddenin ikinci fıkrasının Anayasa’nın 2., 11., 36. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir. I- ... Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Kararları 2014

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı   : 2011/21 Karar Sayısı        : 2013/36 Karar Günü       : 28.2.2013     İPTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kemal ANADOL ile M. Akif HAMZAÇEBİ         İPTAL DAVASININ KONUSU : 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun;                    1- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendi ile 36. ... Devamını Oku »

Avukatlık Kanunu 5 inci maddesine iptal kararı

Avukatlık Kanunu 5 inci maddesine iptal kararı Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2012/116 Karar Sayısı: 2013/32 Karar Günü: 28.2.2013 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara 11. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin Anayasa’nın 5., 13. ve 48. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir. I-OLAY Baro tarafından verilen avukatlık mesleğine kabul kararı hakkında, Türkiye ... Devamını Oku »

Kamu ihale kanununda iptal

Kamu ihale kanununda iptal Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı    : 2012/20 Karar Sayısı  : 2012/132 Karar Günü  : 27.9.2012 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 6. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun, 20.11.2008 günlü, 5812 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 65. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, … kararın istekliye ... Devamını Oku »

Gelir Vergisi Kanunu geçici 69 uncu maddesi iptal edildi

Gelir Vergisi Kanunu geçici 69 uncu maddesi iptal edildi Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı    : 2010/93 Karar Sayısı : 2012/20 Karar Günü : 9.2.2012 İPTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk Partisi) Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri M. Akif HAMZAÇEBİ ve Muharrem İNCE (Esas Sayısı: 2010/93) İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR : 1- Adana 2. Vergi Mahkemesi  (Esas Sayısı: 2011/25) 2- İstanbul ... Devamını Oku »

Rekabetin korunması hakkındaki kanunda iptal

Rekabetin korunması hakkındaki kanunda iptal Esas Sayısı    : 2013/47 Karar Sayısı : 2013/72 Karar Günü : 6.6.2013 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Beşinci Daire İTİRAZIN KONUSU : 7.12.1994 günlü, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 34. maddesinin ikinci fıkrasının “Kurul, ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. Kadroların iptali ve ihdası Kurulca yapılır.” biçimindeki ikinci ve üçüncü cümlelerinin, Anayasa’nın 7., 123. ve 128. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve ... Devamını Oku »

Özel eğitim kurumları kanununda iptal

Özel eğitim kurumları kanununda iptal Esas Sayısı    : 2013/39 Karar Sayısı : 2013/65 Karar Günü : 22.5.2013 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 11. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 8.2.2007 günlü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’nın 5., 13. ve 48. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir. I- OLAY Özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğretmen olarak görev yapan davacının, derse girmeyen bazı öğrencilerin velileri yerine ... Devamını Oku »

Orman kanununda iptal

Orman kanununda iptal Esas Sayısı    : 2012/108 Karar Sayısı : 2013/64 Karar Günü : 22.5.2013 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Şirvan Asliye Hukuk Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun, 5.11.2003 günlü, 4999 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen 11. maddesinin birinci fıkrasının “Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir.” biçimindeki üçüncü ve dördüncü cümlelerinin Anayasa’nın 13. ve ... Devamını Oku »

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda iptal

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda iptal Esas Sayısı    : 2013/21 Karar Sayısı : 2013/57 Karar Günü : 10.4.2013 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 8. İş Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 25.6.2001 günlü, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin Anayasa’nın 10. ve 51. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir. I- OLAY ... Devamını Oku »

Türk Medeni Kanununda iptal

Türk Medeni Kanununda iptal Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2012/35 Karar Sayısı : 2012/203 Karar Günü : 27.12.2012 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi İTİRAZIN KONUSU : 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 319. maddesinde yer alan“…ve her halde evlât edinme işleminin üzerinden beş yıl…” ibaresinin, Anayasa’nın 2., 11., 13. ve 36.  maddelerineaykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir. I- OLAY Aile mahkemesince, evlat edinme işleminin üzerinden 4721 sayılı ... Devamını Oku »