Apartman ve site yönetimi

Asansör Sözleşme Örneği

Asansör Sözleşme Örneği Asansör Sözleşme Örneği 2014 Asansör sözleşmesi   …. ASANSÖRLERİ-………. …………….SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ : Adres : …… Tel : …….. Fax : …….. E-mail : ………..   SÖZLEŞME TARAFLAR MÜŞTERİ                           :……….APT. YÖNETİM KURULU YÜKLENİCİ FİRMA       :……….ASANSÖRLERİ-………..&………..ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 13.11.2013/41 Tarih ve sayılı Teklifte istinaden Taraflar arası karşılıklı görüşmeler neticesinde Aşağıda belirtilen işlemlerde ... Devamını Oku »

Binaların Bodrum Katındaki Bölümler

Binaların Bodrum Katındaki Bölümler Bir binanın bodrum kısmında olması gereken bölümler; 1-Hidrofor 2-Kalorifer Dairesi 3-Bağımsız ortak alan Deposu 4-Sığınak 5-Hidrofor tahliye kuyusu (etrafı güvenlik şeridi ile çevrili olacak) 6-Kapalı otopark (Bir binada kapalı otopark olması durumunda yukarıda sayılan bölümler otoparkın altında ya da acil çıkışa yakın yerde olmalıdır) 7-Acil çıkış kapıları Devamını Oku »

İskanı olmayan apartman su aboneliği

İskanı olmayan apartman su aboneliği İskanı yani yapı kullanma izni olmayan apartmanların su abonelikleri inşaat/yapı ruhsatının ibrazı ile mümkündür.Yapı kullanma izni olmayan binaların su aboneliklerinde yapı ruhsatı ilgili belediyeye “ aslı gibidir “ olarak onaylanmalıdır.Ayrıca yapı kullanma izni belgesinin üzerinde kapıcı dairesinin bağımsız bölüm olarak yer alması da önem arz etmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası Devamını Oku »

Site su aboneliği

Site su aboneliği Apartmanlarda olduğu gibi site yönetimlerinde de su aboneliği için site yönetiminin toplanarak bu hususa ilişkin karar alınması gerekmektedir. *Su aboneliği için alınan yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği *Site yöneticisinin/vekillerin kimlik fotokopileri *Site sakinlerinden birinin su faturası fotokopisi *Yapı kullanma izin belgesi (İlgili belediyeden aslı gibidir onaylı) *Su sayacı faturasının aslı Kat Mülkiyeti Kanunu Kaynak: Resmi Gazete ... Devamını Oku »

Apartman su aboneliği

Apartman su aboneliği Apartman yönetimi adına su aboneliği yaptırmak için, gerekli belgelerin apartmanın bulunduğu ildeki su ve kanalizasyon idaresi müdürlüklerine sunulması gerekmektedir.Apartman yönetimi adına alınacak bir karar ile apartmana ait su aboneliği işlemi, apartman yönetimi tarafından yetkili kılınan yönetici ya da yönetim kurulu başkanı tarafından gerçekleştirilebilir. Kat Mülkiyeti Kanunu Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası Devamını Oku »

Apartman yönetimi su aboneliği belgeleri

Apartman yönetimi su aboneliği belgeleri Apartman yönetimi adına su aboneliği için aşağıdaki belgelerin ilgili su ve kanalizasyon idaresi müdürlüklerine sunulması gerekmektedir; *Su aboneliğinin yapılması için alınan kararın noter onaylı örneği *Apartman veya site yöneticisinin kimlik fotokopisi *Apartman ya da site sakinlerinden birinin su faturası fotokopisi *Yapı kullanma/iskan belgesi (İlgili belediyeden aslı gibidir onaylı) *Su sayacı fatura aslı Kat Mülkiyeti Kanunu ... Devamını Oku »

Kapıcı dairesi su aboneliği

Kapıcı dairesi su aboneliği 2009 yılı öncesinde apartmanların çoğunun su abonelikleri kapıcı daireleri üzerinden gerçekleştirilmiştir.Kapıcı daireleri üzerinden gerçekleştirilen su abonelikleri apartman yönetimi üzerine devir alınabilir.Bu devir işlemi için apartman yönetiminin toplanarak tüm kat maliklerinin devire ilişkin bir karar alması gerekmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası Devamını Oku »

Kapıcı dairesinden yönetimin sorumluluğu

Kapıcı dairesinden yönetimin sorumluluğu Kapıcı daireleri bağımsız bölüm olsalar da aslında apartmanın ortak alanları içerisindedir.Bu nedenle kapıcı dairesinde meydana gelen zararlardan,su aboneliklerinden apartman yönetimi sorumludur.Haksız fiile ilişkin hükümler saklı kalmak üzere genel olarak apartman yönetimi kapıcı dairesinden sorumludur.Kapıcı dairesinde kapıcının ne kadar su kullandığına ilişkin soru işaretleri doğması halinde apartmanla ortak sayılan bu saate süzme su saati takılabilir.Süzme su saatinin ... Devamını Oku »

Apartman vergi numarası nasıl alınır?

Apartman vergi numarası nasıl alınır? Apartman yöneticileri apartman kat malikleri kurulunu toplayarak karar defterine alacağı bir karar ile bu karar örneğini noterden tasdik ettirip,apartmanın adresinin sınırı içerisine giren vergi dairesine başvurarak potansiyel vergi numarasını alabileceklerdir.Her ihtimale karşılık apartman yöneticilerinin imza beyannamelerini de çıkartmış olmaları kendileri için büyük kolaylık da sağlayabilecektir. Kat Mülkiyeti Kanunu Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası Devamını Oku »

Apartman risk denetimi

Apartman risk denetimi Apartmanlar risk denetimlerini yaptırmak zorunda.Büyük cezalarla karşı karşıya kalmamak için risk denetimini yaptırmak gerekli.Risk denetiminde genelde bulunan eksiklikler aşağıdak gibi yer almaktadır; *Apartman görevlisi sigortasının yapılması *Apartman görevlisine çizme,maske,işçi elbisesi,temizlik malzemesi alınması *Apartman ortak alanlarının boşaltılması *Kaza riski yaratabilecek yerlerin uyarı levhaları ile kapatılması *Asansörün yeşil etikete sahip olması *Merdiven boşluklarının katlar arasında kalan kısmında bir insanın ... Devamını Oku »