Güncel Mevzuat

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta acenteliği faaliyetlerinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve sözleşme taraflarının hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen acentelik sisteminin kurumsallaşmasının sağlanması, acentelik faaliyetlerinin çerçevesi ile bu faaliyetlere ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir. (2) Bu Yönetmelik, sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine, kuruluş ve teşkilatlarına, yetki ve sorumlulukları ile ... Devamını Oku »

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; genel sağlık sigortasından yararlandırılacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, gerçek kişileri, her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile bunların tüzel ... Devamını Oku »

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği Genel Sağlık Sigortası Müstehaklık İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, genel sağlık sigortası tescil, prim ve müstehaklık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; genel sağlık sigortasından yararlandırılacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, gerçek kişileri, her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile ... Devamını Oku »

2014 Hakim Savcı Atamaları

2014 Hakim Savcı Atamaları 2014 Hakim Ataması 2014 Savcı Ataması   2014 yılına ait hakim ve savcı atamalarını gösterir liste aşağıda yer almaktadır. Tüm hakim ve savcılarımıza yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Hakim ve savcılarımız devletin, hukukun, adaletin temel direkleridir. Bu nedenle hakim ve savcılarımızın görevlerinin ağırlığı ve ehemmiyeti gereği onlara şükran ve saygılarımızı sunuyoruz.   İstanbul ... Devamını Oku »

YÖK Kanununa Yürürlüğünü Durdurma

YÖK Kanununa Yürürlüğünü Durdurma Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2014/61 Karar Sayısı: 2014/6 (Yürürlüğü Durdurma) Karar Günü : 9.4.2014 YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY ve Aytuğ ATICI ile birlikte 130 milletvekili YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 2.1.2014 günlü, 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı ... Devamını Oku »

Ücretsiz Mevzuat Programı

Ücretsiz Mevzuat Programı 2014 Mevzuat programı 2014 Kanun programı 2015 Mevzuat programı 2015 Kanun programı Sizin için özel olarak hazırlanmış olan ücretsiz mevzuat programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. SSK mevzuatları da bu program içerisinde yer alıyor. Program tamamen ücretsiz.Faydalı olması temennisi ile. Mevzuat Programını İndir Devamını Oku »

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilât, işleyiş, yönetim, görev, yetki ve sorumluluklarım belirlemektir. Hukukî dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a)  ... Devamını Oku »

Sermaye artırım genelgesi

Sermaye artırım genelgesi 2014 ………. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE . Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7 nci maddesi uyarınca, bu madde kapsamında tasfiye edilerek kayıtları silinecek anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tespit edilerek bunlara yapılacak ihtarlara ilişkin süre, 01.07.2014 tarihinde sona erecektir. Öte yandan, Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin ... Devamını Oku »

Yerel Seçim Sonuçları Açıklandı

Yerel Seçim Sonuçları Açıklandı Yerel seçim 2014 Türkiye Yerel Seçimleri 2014 2014 Yerel Seçim Sonuçları Açılan sandık sayısı %45 Ortalama CHP MHP AK PARTİ Türkiye Geneli 27 15 45 İstanbul 44 26 45 Ankara 43 28 45 İzmir 52 25 34 Bursa 29 26 48 Antalya 36 25 35 Adana 26 36 28 Devamını Oku »

2014 Noterlik Ücret Tarifesi

2014 Noterlik Ücret Tarifesi   Noter ücreti Madde 1 – Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. Bu ücret, bir noterlik işleminde 2,70 TL’den az olamaz. Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. Düzenleme ücreti Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 122,00 TL düzenleme ... Devamını Oku »