Mersis

Mersis Numarası Nedir

Mersis Numarası Nedir Mersis yani merkezi sicil kayıt sistemi, ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken bilgilerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu merkezi bir bilgi sistemidir. Hem vatandaşların hem de ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, işletmelerin ticaret sicili hukuku açısından aleni açık olan bilgilerine ulaşmalarını sağlamaktadır. Mersis numarası ülkemizdeki elektronik dönüşüm ... Devamını Oku »

Mersiste yazım hataları

Mersiste yazım hataları Şirket yetkililerinin manuel esas sözleşme içeriği girişlerinde mersis sitemi manuel sistemde yazım hataları vermektedir.Yazım hatasından kastımız aslında yazım düzeni.Zira içerik otomatik olduğundan istenilen yazım şekli ve düzeni kullanılamıyor.Mersiste içerik girişleri yapılırken ve içerik düzenlenirken tıpkı word,excell formatı gibi düzenleme yapılabilmelidir. Devamını Oku »

Mersis Şikayet Yardım Hattı

Mersis Şikayet Yardım Hattı Kurumsal bir çok uygulamanın 7/24 hizmet veren online sistemi bulunan yardım hizmeti vardır. Mersis numası ile MERSİS bir çok şirket, ticari işletmeye hizmet veren ve uygulama alanında bir çok sorunu beraberinde taşıyan bir sistemdir. Henüz ortaya çıkan sorunlarla, gelişmekte olan Mersis sistemi vatandaşların sorunları karşısında bazı düzenlemeleri de beraberinde getirmesi gerekmektedir. Özellikle sıklıkla yaşanan sorunların online canlı ... Devamını Oku »

Mersisteki tescillerin tarayıcı ile gönderilmesi

Mersisteki tescillerin tarayıcı ile gönderilmesi Mersis sistemi ile fiziki dosya arasındaki büyük farklılıklar bilinen bir gerçektir.Dijital arşiv ile ticaret sicili müdürlüklerinin fiziksel dosyalarının taranarak Mersis sistemine tanınması zaman açısından büyük fayda sağlayacaktır.Dijital arşivleme sistemi Mersis sistemi ile doğru orantılı çalıştığında, kurumlar arası yazışmalarda da rahatlık yaşanabilecektir.Evrak kargaşası ortadan kalkacak,dijital ortamda veriler diğer kurumlara posta yolu olmaksızın ekonomik olarak gönderilebilecek,kurumların iş ... Devamını Oku »

Mersise jipeg yüklenmesi

Mersise jipeg yüklenmesi Mersis tescillerinde özellikle kuruluş tescillerinden sonraki tescillerde alınan kararların mersisteki karar biçimi ile farklılık arz etmesi nedeniyle uyum problemi yaşanmaktadır.Uyap sistemine benzer şekilde Mersis sisteminde de alınan şirket kararlarının, fiziksel ortamda taranmak sureti ile jipeg formatında ya da resim dosyası olarak Mersis sistemine yüklenebilmesi ve ticaret sicili müdürlüğüne onaya ise bu jipeg formatında hazırlanmış olan kararın sunulması ... Devamını Oku »

Mersisteki soru işareti ne?

Mersisteki soru işareti ne? Mersiste kuruluş tescilinde şirket sözleşmesi ön kontrol için ilgili ticaret sicili müdürlüğüne onaya düşmektedir.Onaya düşen bu sözleşmenin en üst kısmında “?” yer almaktadır.Esas sözleşmenin en üst kısmında yer alan soru işaretinin ne anlama geldiği henüz kimse tarafından çözülmüş değildir.Anlamsız olan bu işaretin esas sözleşmenin en üst kısmından çıkartılması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu Kaynak: Resmi Gazete Web ... Devamını Oku »

Mersis tescilinin düzeltilebilmesi

Mersis tescilinin düzeltilebilmesi Mersis tescilinde olası hatalar kaçınılmazdır.Özellikle henüz uygulaması oturmamış bir sistem olan Mersis sisteminde tescil esnasında ticaret sicili müdürlüğünce yapılan hatalarda ya da vatandaşlar tarafından yapılan hatalarda ilgili ticaret sicili müdür ya da yardımcılarına düzeltme yetkisinin verilmesi gerekmektedir.Sistemsel hataların da kaçınılmaz olduğu Mersis sisteminde yapılan hataların düzeltilmesine olanak sağlanması, zaman ve maddi kayıpların önüne geçilmesini sağlayabilir. Türk Ticaret ... Devamını Oku »

Mersiste temsil şekli matbu olmalı

Mersiste temsil şekli matbu olmalı Vatandaşlar şirket kuruluşlarında sözleşmenin temsil ve ilzam bölümüne örnek olması açısından matbu ancak değiştirilebilir/düzeltilebilir bir metin konulması büyük fayda sağlayacaktır.Zira mersis kuruluşu esnasında geçici madde ile ya da temsil ve ilzam bölümünü yetki dağılımları açısından bu bölümleri boş geçen şirketlerin ikinci kez mersise imza sirküsü çıkarmak amacı ile tescil talebinde bulunmaları gerekecektir.Mali açıdan vatandaşların lehine ... Devamını Oku »

Mersiste reddedilen sözleşmeler

Mersiste reddedilen sözleşmeler Mersis sistemine kuruluş sözleşmeleri onaylanmak üzere gönderilmekte ve sistem bu sözleşmeleri ve ünvanı ön kontrol için kayıt etmektedir.Sözleşme ve Unvan ilgili ticaret sicili müdürlüğünce reddedildiğinde ve daha sonra ilgili düzeltmeler yapılıp düzelmiş hali ile sözleşme sisteme gönderildiğinde sözleşmeyi inceleyen ticaret sicili müdürü ya da müdür yardımcısı eski red sebeplerini görememekte ve hatta reddeden memurun adını da görememektedir.Bu ... Devamını Oku »

Yabancı kelimede mersis sorunu

Yabancı kelimede mersis sorunu Bilineceği üzere şirketlerin kuruluşları esnasında ortakların yabancı uyruklu ya da yabancı memlekette ikamet etmesi durumunda şirket ünvanı olarak yabancı kelime kullanılabilir.Bu durum Mersis sisteminde bir sorun haline gelmektedir.Zira sistem kuruluşta ortağın ünvanına bakmaksızın bir çok yabancı kelimeyi kabul etmekte hatta rezerve ederek şirket kuruluşunu talep eden kişilerin ve vatandaşların yanlış anlamalarına sebebiyet vermektedir.Konu hakkında gerekli araştırmaların ... Devamını Oku »