Ne Nerede Nasıl

Yambis Numarası Nedir?

  Yambis Numarası Nedir? Yapı müteahhitliği alanındaki boşluğu doldurmak amacıyla “İmar Kanunu ile mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 5940 sayılı Kanun” ile bu hususa ilişkin düzenlemeler için önemli bir adım atılmıştır. Bu kanuna dayanılarak hazırlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazetenin 16/12/2010 ... Devamını Oku »

Fahri Özsungur Kimdir?

Av. Fahri Özsungur Kimdir? 1981 yılında Tarsus’ta doğdu. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimini tamamladı. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Özel Hukuk” dalında yüksek lisansına başladı. Aynı üniversitede “İşletme Yönetimi” dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Adana Ticaret Odası’nda “Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı” (Handelsregisterführer-Commercial Registrar-Trade Registrar-Préposé) görevini ifa etmektedir. KİTAPLARI Ticaret Sicili İşlemleri El Kitabı, (Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel ... Devamını Oku »

Traska

Traska Trişka Truska Tırıska Müzik çalan bir gruptur. Bir çok yörede kendilerine has müzik aletleri ile müzik yapan gruba traska adı verilir.Traska müziğin normal tınısının ötesine geçerek kendine has ritimlerle donatılmasıdır. Devamını Oku »

Öğretmenevi nasıl kapanır?

Öğretmenevi nasıl kapanır? Öğretmenevleri,öğretmen lokallerinin açılış usulünde izlenen prosedür kapanışında da izlenir.Bu nedenle milli eğitim müdürlüğünün yapacağı kapanış teklifinin valilikçe uygun görülmesi neticesinde konu Bakanlık onayından geçtiğinde kapama işlemi gerçekleştirilebilir. Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası Devamını Oku »

Mutajen madde nedir

Mutajen madde nedir Solunum yolu ile temas edildiğinde, oral yol ile alındığında, tene temas ettiğinde kalıtımsal genetik bir kısım hasarlara neden olabilecek ya da bu etkinin oluşmasını çabuklaştırabilecek madde ya da müstahzarlar,kullanıma hazır hale getirilmiş karışımlara mutajen madde adı verilir. 06.08.2013 tarihli 28730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik hükümlerinde tanımı yapılmıştır. Kaynak: ... Devamını Oku »

Öğretmenevi nasıl açılır?

Öğretmenevi nasıl açılır? Millî eğitim bakanlığı öğretmen evleri, öğretmen evi ve akşam sanat okulları,öğretmen lokalleri ve sosyal tesisler yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre öğretmen evi/öğretmen evi ve akşam sanat okulları, sosyal tesisler ile Öğretmen evi/öğretmen evi ve akşam sanat okullarına bağlı olarak öğretmen lokali; millî eğitim müdürlüğünün açmaya ilişkin teklifi, valiliğin açma teklifini uygun görüşü ve Bakanlığın uygun görüş alınan ... Devamını Oku »

Öğretmen lokali tanımı

Öğretmen lokali tanımı Öğretmen lokalleri; öğretmen evi ve/veya öğretmen evi ve akşam sanat okullarına bağlı olarak kurulan; kütüphane, dinlenme ve oyun salonları ve buna benzer üniteleri ile idare odalarından oluşan kurumlardır. Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası Devamını Oku »

İştigal belgesi

İştigal belgesi Bu belge marka tescili için gerekli olan bir belgedir.İştigal belgesi ticaret odalarının oda sicil müdürlüklerinden temin edilir.İştigal belgesi ticari işletmenin ünvan,adres,sicil numaraları, sermayesi,faaliyet alanını göstermek yanında faal olduğunu gösterir. Kaynak: TOBB Resmi Sayfası Devamını Oku »

Firma ortakları belgesi

Firma ortakları belgesi Bu belge ticari işletmelerin, oda sicil müdürlüklerinden temin edebilecek bir belgedir.Bu belge ilgili kurumlara ibraz edilmek üzere,şirket ortaklarının T.C. Kimlik numaraları,ad ve soyadları,ticari işletmeye giriş ve çıkış tarihleri,pay miktarlarını ve sermayesini gösteren bir belgedir.Bu belge firmanın ortaklarının durumunu göstermekte olup, firmanın faal durumunu göstermez.  Kaynak: TOBB Resmi Sayfası Devamını Oku »

Yurtdışı seyahat belgesi

Yurtdışı seyahat belgesi Yurtdışı seyahat belgesi, ticaret odasına bağlı bulunan ve faal olan ticari işletmenin ortaklarına ilgili kurumlara ibraz edilmek üzere verilen belgedir.Belge istek üzerine ticaret odası bünyesinde yer olan oda sicil müdürlüklerince verilmektedir. Kaynak: TOBB Resmi Sayfası Devamını Oku »