Yargıtay Kararları

Ticaret Siciline Tescil Yargıtay Kararı

Ticaret Siciline Tescil Yargıtay Kararı   T.C. YARGITAY 11. Hukuk DairesiESAS NO : 2013/13968 KARAR NO : 2014/3469   Taraflar arasında görülen davada …….. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ………… tarih ve ….-…….. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ………tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine ... Devamını Oku »

2014 Yargıtay Kararları

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden: ESAS NO : 2012/8348 KARAR NO : 2012/10451 2012-86426 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : Alanya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ          : 16/11/2011 NUMARASI : 2011/506-2011/691 DAVACI       : Akbank T.A.Ş. vekili avukat Zafer Kayakıran DAVALI        : Mustafa Kaplan Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı neden­lerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün ... Devamını Oku »

Vekilin yemini reddetmesi

Vekilin yemini reddetmesi Yargıtay 15. Hukuk Dairesinden:              Esas No            : 2013/2699              Karar No         : 2013/4016 YARGITAY İLAMI              Mahkemesi       : Adana 5. Sulh Hukuk Hakimliği              Tarihi               : 11/12/2012              Numarası         : 2010/120-2012/1458              Davacı              : ………. Vek. Av. …….              Davalı               : …………. Vek. Av. ………….. Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükme karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz isteğinde bulunulmuş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: KARAR Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen 11/12/2012 ... Devamını Oku »

Ev sahipleri ve kiracıların dikkatine

Ev sahipleri ve kiracıların dikkatine Tüketici Hakları Kaçak doğalgaz ve su kullanımından ev sahibi değil eylemi gerçekleştiren kiracı ya da kullanan sorumludur.Taşınmaz sahiplerinin sıklıkla karşılaştığı bir konudur bu; kiraya verdikleri evin kira parasını almadıkları gibi bir de üzerine doğalgaz ve su faturaları gelir.”Evin mi var derdin mi var” sözüne inat ev sahipleri evlerini kiraya vermeye devam ederler ama gönülleri rahat ... Devamını Oku »

Yargıtay’dan Tüketici lehine temerrüt faizi kararı

Yargıtay’dan Tüketici lehine temerrüt faizi kararı Tüketici Hakları Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden: Esas No                : 2010/19122 Karar No              : 2011/11578 Taraflar arasındaki hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalının telefon abone sözleşmesinden ... Devamını Oku »