Kasa Tazminatı Nedir?

avukatlık

Kasa Tazminatı Nedir?

Kasa tazminatı işçinin çalışmış olduğu işin niteliği gereği, kıymetli evrak, para, önemli eşya vb gibi taşıması ve koruması belirli riskleri beraberinde taşıyan işler gereği işveren tarafından işçiye verilen tazminattır. Kasa tazminatı belirli bir kasa açığını kapatmak amacı ile verilemez. Kasa tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanarak verilir. Ticaret odaları ve borsalarda çalışan sözleşmeli ve kadrolu işçilere ödenecek kasa tazminatı brüt ücretlerinin % 20 si tutarında olup SGK prim hesabında bu ücret hesaba katılmaz. 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereğince sosyal güvenlik primi (% 14), işsizlik sigortası kesintisi (% 1) ücret hesabında kasa tazminatı üzerinden hesaplanmaz. Bu tutar üzerinden vergi kesintisi yapılır. Kıdem tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılmaz. Ancak 24 aylık kıdemini aşan gazeteci çalışanlardan bu kesinti yapılır. Gemi adamlarından ise bu kesintiler yapılmaz. Kasa tazminatı için açılacak davalarda mahkeme taleple bağlı olacağından her ne kadar kasa tazminatı brüt ücret üzerinden yapılsa da talep net tutar ise net tutar üzerinden hesaplanır. Bu nedenle dava açılırken hesaplamanın brüt tutar üzerinden yapılması konusunda açıkça talep dile getirilmelidir.

Kasa Tazminatı Nasıl İstenir?

4a lı çalışan işçiler çalıştıkları şirket ya da gerçek kişilerden bu tazminatı bir dilekçe ile istemelidirler. 4 c li ya da 657 sayılı Kanuna tabi çalışanlar ise durumu kurumlarına iletmelidirler. Aynı şekilde odalar ve borsalarda çalışan personellerin yaptıkları iş ve aldıkları risklerin fazlalığı gereğince kasa tazminatı almaları gerekiyorsa bir dilekçe ile durumu müdürlüklerine iletmelidirler. Dilekçe red olur ya da 60 gün içerisinde cevap verilmeden red edilmiş sayılır ise sözleşmeli ya da kadrolu statüsüne uygun şekilde idare mahkemesine ya da iş mahkemesine dava açılabilecektir. Danıştayın ve Yargıtayın konuya ilişkin onlarca yerleşik içtihatı vardır.

Kasa Tazminatını Kimler İsteyebilir?

Bankada çalışanlar, muhasebe bölümünde kasa tutanlar, kıymetli evrak ya da kıymetli defteri muhafaza etmekle görevli müdür ve yardımcıları, aldıkları riskle dosyaların akıbetinden sorumlu olan kişiler. Eşyalardan sorumlu olan kişilere de aldığı risk nispetine göre mali sorumluluk tazminatı verilebilir. Özellikle mesleki ya da mali sorumluluk sigortası yapılmayan işyerlerinde alınan risk büyük olduğundan bu tazminat istenebilir. Örnek vermek gerekirse bir ticaret sicili müdürü ve yardımcısına mali sorumluluk sigortası bağlanmalıdır. Zira rehin defteri, sicil defteri, sicil dosyaları, müdürlükteki mal ve eşyalar, kesilen makbuzlar, mühür ve kaşeler gibi bir çok kıymetli evrak ve eşyanın sorumluluğu imza sorumlulukları gereği ticaret sicili müdür ve yardımcılarındadır. Yine örnek vermek gerekirse bir ambar görevlisine mali sorumluluk tazminatı verilmelidir. Zira ambarın içerisindeki eşya kıymet itibari ile çok fazla ve risk fazladır.

 

Kaynak:

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2011/48488 E. 2012/27544 K.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas