Kayyım Atanması İçin Dava Dilekçesi Örneği

Kayyım Atanması İçin Dava Dilekçesi Örneği

kayyimatama

Kayyım atanması için dava dilekçesi örneği

Kayyum tayini dilekçe örneği

2014 kayyım dilekçesi

2015 kayyım dilekçesi

Hisse devri izin dilekçesi örneği

 

Aşağıda kayyım atanmasına ilişkin dava dilekçesi örneği verilmiştir. İçeriğinde aynı zamanda hisse devri için talepte bulunulmasına dair örnek vardır.

 

 

…………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

İSTANBUL

 

 

DAVACI              : ………………………(TC……………..)

 

DAVALI              : Hasımsız

 

KAYYIM TAYİN

EDİLECEK                   : ………………………(TC……………..)

 

MİRAS BIRAKAN: ………………………(TC……………..)

 

DAVA KONUSU : Kayyım atanması talebi hakkındadır

 

AÇIKLAMALAR

Müteveffa  (miras bırakan) ………..tarihinde ……….nedeniyle vefat etmiştir. Feride miras olarak bırakmış olduğu ve …..pay karşılığı ………TL bedelli hisse nisbetinde ortaklığı bulunan şirket payları mevcuttur.

 

Mirasçılardan …………….TC numaralı …………………. adlı kişi reşit değildir. Bu nedenle kendisine kayyım atanması gerekmektedir. Mahkemece uygun görüldüğü takdirde …………………….adresinde ikamete den …………..TC numaralı …………’nin kayyım olarak atanmasını uygun görülmediği takdirde mahkemece uygun görülecek işin ehli başkaca bir kişinin kayyım olarak atanmasını arz ederim.

Yine mirasçılardan reşit olmayan ………………….’nin kendisine intikal edecek  hisselerin devri için de mahkemenize müracaat etme durumu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : 6102 sayılı TTK,HMK ve ilgili mevzuat hükümleri

 

HUKUKİ DELİLLER ……Noterliğinin ……tarih ……sayılı veraset ilamı, tanık beyanları, nüfus kayıtları, yemin, isticvap, ticaret sicili müdürlüğü kayıtları, pay defteri vb hukuki her türlü delil

 

SONUÇ

 

Sunduğum nedenlerle yasal küçük olan …………ye kayyım atanmasına ve …………….şirketindeki miras bırakandan intikal eden hisselerinin devrine gerekli iznin verilmesini arz ederim. …/…/…..

 

Davacı Asil

………….

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas