Kimler tacirdir ?

Kimler tacirdir ?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu  tanımı ile bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.Ayrıca Vergi usul kanunu 177/1 ve 177/3 maddesinde sayılı hadleri aşan ticari işletme işleten kişilere de tacir denilir.

Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.

Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas