Kimler Yabancı Sermayeli Sayılır?

Kimler Yabancı Sermayeli Sayılır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir görüşüne göre;

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınan 18.05.2010 tarihli ve 24863 sayılı yazıda; gerek ticaret sicili memurlukları, gerekse şirketler ve şirket ortağı gerçek kişiler tarafından, “birden fazla ülke vatandaşlığına sahip Türk vatandaşlarının (çok vatandaşlılar)” ve “vatansızların” 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında “yabancı yatırımcı” statülerine ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların bütün ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi istenmiştir.

Buna göre;

1-  4112 ve 5203 sayılı Kanunlar ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler, sadece yurt dışında ikâmet ettikleri takdirde yabancı yatırımcı kabul edilecektir. Bu kişiler, 4112 ve 5203 sayılı Kanunlar ile 5901 Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olduklarını, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 53 üncü maddesi uyarınca, tevsik edeceklerdir.

2-  Birden fazla ülke vatandaşlığına sahip kişilerin aynı zamanda Türk Vatandaşı olması halinde bu kişilerin, sadece yurt dışında ikâmet ettikleri takdirde yabancı yatırımcı kabul edilecektir.

3- Vatansızların yerleşiklik durumlarına bakılmaksızın yabancı yatırımcı sayılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas