Kira sözleşmesi örneği

Kira sözleşmesi örneği

Kira Sözleşmesi Örneği 2014

Kira Sözleşmesi Örneği 2015

İşletme yeri sahipleri,kiralayan ve kiracılar için içeriği zenginleştirilmiş tamamen özgün kira sözleşmesi aşağıda sunulmaktadır.Klasik kira sözleşmesinden daha özgün ve koruyucu hükümler içeren kira sözleşmesi özellikle kiralayan için büyük önem arz etmektedir.Kırtasiyelerden aldığınız kira sözleşmelerinden farklı ancak kiraya tutan/kiralayan için daha çok koruyucu hüküm içeren kira sözleşmesini sizler için hazırladık.

KİRA KONTRATOSU

 

Mahallesi ……….
Cadde/Sokağı ………………
Numarası ……..
Kiralananın Cinsi İŞYERİ
Kiralayan ……..
Kiralayanın T.C./Vergi No ……….
Kiralayanın Adresi ………
Kiracı ………
Kiracının T.C./Vergi No ……. . V.D.
Kiracının Adresi ………….
Akdin Başlangıç Tarihi …….
Akdin Süresi …yıl
Aylık Kira Bedeli
Yıllık Kira Bedeli 50.000TL
Kira Bedelinin Ödeme Şekli Yıllık
Kiralananı Kullanım Şekli İŞYERİ
Kiralananın Durumu Boş olarak teslim edilmiştir
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar Yoktur

 

Ö Z E L   Ş A R T L A R

1-İşyeri boş dükkan olup dükkanı kiracı kullanım amacına uygun olarak tadil edecektir.Ayrıca kiraya veren kira sözleşmesine istinaden tapu dairesine şerh vermeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

2-Gayrimenkul kira sözleşmesinin ön yüzünde kiracı olarak ismi yazan şirket tarafından kullanılacaktır.Bunun dışında  kiracı isterse bir üçüncü kişiye anılan kiralananı devretme hakkına sahiptir.

3-Kiracı gayrimenkulün bulunduğu işhanı ve apartman yönetimine şimdiden uymayı kabul eder.

4- Stopaj,Apartman aidatları,elektrik,su giderleri kiracıya;emlak,çöp ve taşınmazın aynına ilişkin vergisel bağlamdaki yükümlülükler kiralayana aittir.Kiracının kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptığı tezyinat masrafları tamamen kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bitiminde yaptırmış olduğu tüm dekorasyonu ve eklentilerini alma hakkına sahiptir.

5-Kiralanan şeyde elektrik,doğalgaz ve su idareleri ile ilgili abonman sözleşmeleri kiracı adına yapacaktır.Apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi anten yaptırabilecektir.Tüm bu aboneliklerin ve teçhizatların her türlü maddi hukuki yükümlülüğü ve sorumluluğu tamamen kiracıya aittir.Kiracı hiçbir ad altında mal sahibinden bunlara ilişkin ödeme talep edemez.Kiraya mahsup edemez.

6- Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.Kira akdinin kiralayanın vekili vasıtasıyla imzalanması durumlarında vekaletin geçersizliği kiracının mesuliyetinde değildir.Böyle bir durumda kiracı iyi niyetli sayılır ve kiralanan taşınmazın tahliyesi istenemez.

7-Kira mukavelesi içerisinde ve taraflar kira sözleşmesine devam ettikleri takdirde her yılın dönem başında karşılıklı olarak anlaşarak Kira bedelinin yıllık artışı yıllık TEFE,TÜFE oranları baz alınarak yapılabilecektir.Ancak bu oran yıllık % 10’u geçemeyecektir.Ancak taraflar o günün şartlarına göre karşılıklı olarak bu oranı birlikte müzakere edeceklerdir.

8-8 Maddeden özel şartlar ile genel şartlardan ibaret bu kira mukavelesi hükümleri kiracı ve kiraya veren tarafından tek tek okunmuş her bir hüküm üzerinde ayrı ayrı anlaşmaya varılmış kabul ve taahhüt edilerek imza altına alınmıştır………..

 

Kiracı                                                                                   Kiraya Veren

……………………………                                                       ………………. Vekili

Adına                                                                                               …….

……..

T  A  H  L  İ  Y  E     T  A  A  H  H  Ü  D  Ü  D  Ü  R

Kaynak: Resmi Gazete

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas