Kredi Kartı Borç Yapılandırma 2016

Kredi Kartı Borç Yapılandırma 2016

Geçim derdi ülkemizde çoğu kişinin omzunda sabit bir yük diyebiliriz. Aldığı maaşla çoğu kişi kira ve faturaları ile gıda ihtiyaçlarını zar zor karşıladığından yatırım yapmak, tatil yapmak veya lüks ihtiyaçları karşılamakta çaresiz kaldığından kredi kullanmakta veya kredi kartı ile ödeme yapmaktadır. Sonrasında da ödeme çokluğu ve araya giren zaruri ihtiyaçları dolayısıyla kredi ve kredi kartı ödemelerini yapamayıp borç yükü altında kalmaktadır. Bir süre sonrada kredi notu düşüyor ve kredi çekemez hale gelerek neden kredi çekemiyorum demeye başlıyor. İşte tamda bu sırada devletin bugün resmi gazetede yayınladığı kredi ve kredi kartı borç yapılandırması vatandaşların imdadına yetişti. Aşağıda gazete metni yer almaktadır. İlgili maddelere göre bankanızla yapılandırma görüşmesine başlayabilirsiniz.

Kredi Kartı Borç Yapılandırma 2016

Kredi Kartı Borç Yapılandırma 2016

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre; kuyumculukla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, hava yolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık ürünü alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

Kredi Kartı Borç Yapılandırma

Kredi Kartı Borç Yapılandırma

(8) Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay ile sınırlı olmak üzere taksitlendirilebilir. Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas