Kur Farklarının Muhasebe Kaydı Nasıl

Kur Farklarının Muhasebe Kaydı Nasıl

Parasal kalemlerin ödenmesinden ya da dönem içinde veya önceki finansal tablolarda ilk muhasebeleştirme sırasında çevrildikleri kurdan farklı kurlarla çevrilmelerinden kaynaklanan kur farkları oluştukları dönemde kar veya zararda muhasebe kaydı yapılır.

Kur Farkı Muhasebeleştirme

Yabancı para bir işlemden parasal kalemler oluştuğunda ve işlem tarihi ile ödeme tarihi arasında döviz kurunda değişim olduğunda kur farkı oluşmaktadır. İşlem gerçekleştiği muhasebe döneminde kapanıyorsa tüm kur farkı aynı dönemde finansal tablolara yansıtılır. Fakat işlem izleyen dönemde kapanıyorsa kapanma tarihine kadar her bir dönemde muhasebeleştirilerek kur farkları her dönemde kurlarda meydana gelen değişime göre belirlenecektir.

Parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kar ya da zarar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilirse bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. Parasal olmayan kalemden kaynaklanan kazanç ya da zarar kar ya da zarar da muhasebeleştirilirse bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da kar ya da zarar da muhasebeleştirilir. TMS39

Bir yorum

  1. Değerli bilgi için çok teşekkürler işimi gördü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas