Limited Şirket Genel Kurulunda Hazır Bulunanlar Listesi

sirket

Limited Şirket Genel Kurulunda Hazır Bulunanlar Listesi

Limited Şirketlerde Hazirun Cetveli

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Genel Kurul toplantılarının nasıl yapılacağı konusunda kesin ve açık bir düzenleme yer almamaktadır. Her ne kadar TTK 617/3’de çağrı usulünde tutanak,çağrı usulü vb bazı uygulamalarda anonim şirkete ilişkin hükümler kıyas yolu ile uygulanır demiş ise de karar alma bölümünde genel kurulun nasıl yapılacağı konusu netliğe kavuşturulmamıştır. Ayrıca kanununda yazılı tutanak kelimesinin genel kurul tutanağını mı ya da hangi tutanağa işaret ettiği konusunda da tam bir netlik yoktur. 6102 sayılı TTK üzülerek belirtmek isteriz ki kelimeler bakımından uygulama ile tam anlamı ile örtüşme sağlamamaktadır. Kanunun lafzından limited şirket genel kurul kararlarının anonim şirket genel kurulları gibi alınabileceği hususunu çıkarmak tam anlamı ile mümkün değilken ruhundan limited şirketlerin toplantı usulünün anonim şirketlerin toplantı usulüne uygun bir şekilde yapılabileceğini anlamak da gerekmektedir.

Son zamanlarda limited şirketlerin genel kurul toplantılarının anonim şirketlerdeki toplantılara benzer olarak yapıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Kanundaki bu boşluk (kelimelerin uygulama ile örtüşmemesi) nedeniyle Türkiye genelinde bir çok sicil sınırında farklı türde limited şirket toplantı uygulamaları yapılmaktadır. Mevcut mevzuat hükümleri incelendiğinde limited şirketlerin anonim şirketler gibi toplantı yapmasını engelleyici bir hüküm yer almamaktadır. Diğer taraftan limited şirketlerin toplantılarının toplantı ve karar nisaplarının ticaret sicili müdürlüklerince Ticaret Sicili Yönetmeliği ve TTK hükümlerine göre uygunluk denetimi yapması zorunludur. Hal böyle olunca limited şirketlerin genel kurullarının ticaret siciline tescilinde genel kurulun noter tasdikli sureti ticaret sicili müdürlüklerince istenmektedir. Ticaret siciline verilen genel kurulların anonim şirket genel kurulları gibi hazırlanıp ekinde hazır bulunanlar listesi verilmesi durumunda, genel kurulun eki ve ayrılmaz parçası olan hazır bulunanlar listesinin de noter tasdikli olması gerekmektedir. Sonuç olarak limited şirket genel kurullarının şekli açıdan anonim şirket genel kurulları gibi yapılmasında hukuki bir engel olmamakla birlikte uygulama açısından genel kurul ile birlikte ekindeki hazır bulunanlar listesinin noter tasdikli olması gerekir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas