Medula sistemi nedir ?

Medula sistemi nedir ?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigortalı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere Sağlık Hizmeti Sunucuları tarafından sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesini sağlamak amacıyla “MEDULA” adı verilen bir uygulama başlatılmıştır.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 1/9/2006 tarihinde başlanılan bu uygulamaya, kanunun 78 inci maddesi gereği Kurumla sözleşmesi olsun veya olmasın, Kuruma fatura ibraz edecek olan üniversite ve özel hastanelerin de geçmesigerekmektedir.

Esas itibariyle dört ana Webservisi şeklinde organize edilen uygulamayla,

1. Haksahipliği,

2. Sevk, reçete, tetkik talebi,

3. Ödeme Sorgulama (Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine göre),

4. Faturalama (Fatura bilgilerinin elektronik ortamda da gönderilmesi),işlemleri yürütülmektedir.

Webservisleri hastanenin kendi iç işleyişini ve sistemini değiştirmeden Hastane Yönetim Sistemine entegre edilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılan tüm sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler uygulamanın içerisinde bulunmaktadır.

Ancak bu sisteme ilişkin tebliğ 10.02.2013 tarihindeki resmi gazetede yayımlandığı üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

SGK

Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas