Müdürler kurulu beyanı

Müdürler kurulu beyanı

Sermaye Artırımı Müdürler Kurulu Beyanı

Sermaye artırımında mali müşavir raporuna gerek olmayan durumlarda müdürler kurulunun raporu yeterlidir.Yeni yasa ile getirilen bu yenilikle çok sık rastlanmayan örneği aşağıda bulabilirsiniz;

SERMAYE ARTIRIMI
MÜDÜRLER KURULU BEYANI

TİCARET SİCİL NO

 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

LİMİTED ŞİRKETİN ÜNVANI

 

ŞİRKETİN ÖNCEKİ SERMAYESİ

 

ŞİRKETİN SERMAYE ARTIŞI SONRASI SERMAYESİ

 

SERMAYE ARTIRIMININ KARŞILANMA ŞEKLİ

 

İÇ KAYNAK DIŞINDA KARŞILAMA ŞEKLİ VAR MI?

 

ŞİRKET SERMAYESİNİ ÖZVARLIK İÇİNDE KORUYOR MU?

 

 

Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan karşılandığını, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu biz müdürler kurulu olarak açık ve yazılı olarak beyan ederiz…/../……

Müdürler Kurulu Başkanı

Müdür

Müdür

Ad Soyad

Ad Soyad

Ad Soyad

İmza

İmza

İmza

Not:Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 94 üncü maddesine göre sermaye artırımında “Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu” sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde aranmaz.

Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas