Naylon fatura suçunda alınabilecek önlemler

memurasicilaffi

Naylon fatura suçunda alınabilecek önlemler

Naylon Fatura Tedbirleri

Naylon faturada fatura bedelleri banka hesabı üzerinden ödenmiş olsa bile bu durum suçun oluşmasını engellemez. SMİYB yani Sahte ve Muhteviyatı İtibari ile Sahte Belge Kullanma adıyla anılan ve Vergi Usul Kanununda (m. 359) belirli müeyyidelere bağlanmış olan naylon fatura suçu hapis cezasını gerektiriyor. Hapis cezası suçun niteliğine göre değişiklik gösterebiliyor. 18 aydan 3 yıla, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Hürriyeti bağlayıcı ceza yanında naylon fatura ile suçlanan kişiye vergi ziyaı cezası kesilir.

Vergi Usul Kanununa göre tutarı 8.000,00 TL’yi aşan alımların ödemesinin banka üzerinden olması suçun unsurlarının oluşmasını engellemez. Zira suçun unsurları her ne kadar kast unsurunu barındırsa da netice de önemlidir.

Vergi müfettişlerinin raporları önemlidir. Zira bu raporlarda şirketin iş hacimleri, şirketin ya da işletmenin kapasitelerinin birbirleri ile karşılaştırılmaktadır. Kısacası şirketin ya da firmanın bilançosu ya da finansal dataları birbirleri ile örtüşmelidir.

İş hacminin çalışan sigortalı işçi sayısı ile uyumlu olması gerekir. Firma adres değişikliklerinin ticaret sicili müdürlüklerine ve diğer resmi kurumlara bildirimlerinin zamanında yapılması gerekmektedir. Mal alımı olarak görünen faturaların aynı firma olmaması ve verilen faturaların seri numara ve özellikle de tarihlerinin birbirini takip eder nitelikte olmaması gerekir. Fatura alınan firmaların piyasadaki güvenilirliği, web sayfasının olup olmadığı, firmanın tanınma durumu, itibarı, vergi dairesindeki pozisyonunun iyi bir durumda olması gerekmektedir. Kapalı ve açık fatura durumlarına da dikkat edilmesi gerekir. Uygulamada açık fatura bedeli ödenmemiş faturadır. Kapalı fatura ise bedeli ödenmiş faturadır. Firmalara verilen ya da firmalardan alınan faturaların hep aynı tarzda olup olmadığını kontrol ediniz.

Yukarıdaki kriterlere dikkat edilmesi durumunda naylon fatura veren paravan firmalar yüzünden şirketiniz ya da firmanız ceza davası ile karşı karşıya kalmaz En azından savcılık soruşturması açısından kendinizi savunabileceğiniz önemli delilleriniz elinizde olur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas