Naylon fatura suçunda alınabilecek önlemler

Naylon fatura suçunda alınabilecek önlemler Naylon Fatura Tedbirleri Naylon faturada fatura bedelleri banka hesabı üzerinden ödenmiş olsa bile bu durum suçun oluşmasını engellemez. SMİYB yani Sahte ve Muhteviyatı İtibari ile Sahte Belge Kullanma adıyla anılan ve Vergi Usul Kanununda (m. 359) belirli müeyyidelere bağlanmış olan naylon fatura suçu hapis cezasını gerektiriyor. Hapis cezası suçun niteliğine göre değişiklik gösterebiliyor. 18 aydan ... Devamını Oku »

Bağkur Maaş Artışı Dava Dilekçesi

Bağkur Maaş Artışı Dava Dilekçesi Bağkur Emeklisi Maaş Dava Dilekçesi Bağkur Dava Dilekçesi Örneği   Bağkur’dan emekli olanların maaşlarının artırılması açısından dilekçe örneği aşağıda verilmektedir. Aşağıdaki örnek sadece yol göstericidir. Davanın kabul edileceği ya da dilekçenin mahkemece kabul göreceği garantisini vermez. NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE DAVACI        :……………… (T.C………..) ADRESİ        :……………… DAVALI     : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(…………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü) ADRESİ        ... Devamını Oku »

Emekli Maaşı Artırılması Dava Dilekçesi

  Emekli Maaşı Artırılması Dava Dilekçesi Emekli Maaşı Davası Dilekçe Örneği Emekli Maaşı İntibak Dava Dilekçesi   Emekli maaşının artırılmasını isteyen emeklilerce açılabilecek dava dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir. Dava dilekçesinin her somut olaya göre farklılık arz edeceğini ve aşağıdaki örneğin davanızın açılmasında kesin ve yeterli bir dilekçe olduğu konusunda Web sitemizin bunu garanti etmediğini lütfen unutmayınız.   NÖBETÇİ İŞ  MAHKEMESİ’NE ... Devamını Oku »

Sgk Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örneği

Sgk Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örneği Ssk Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örneği Sgk Askerlik Borçlanması Dava Dilekçesi Örneği Sgk Yurtdışı Borçlanması Dava Dilekçesi Örneği   NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE İSTANBUL   DAVACI       : …………………..(T.C……………..) ADRES         : DAVALI       : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü) ADRES         : DAVANIN KONUSU      : Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin ... Devamını Oku »

İktisadi İşletme Şube Tescilinde İstenen Evraklar

İktisadi İşletme Şube Tescilinde İstenen Evraklar İktisadi işletmelerin şube tescilinde aşağıdaki evraklar hazırlanmalıdır. *Dilekçe (Dilekçe taahhütnameyi de içermelidir) Taahhütnamede iktisadi işletmenin şubesinin açık unvanı,yetkililerin adları soyadları ikametgahları,ticari ikametgah, vergi numarası, NACE kodu, iktisadi işletmenin açılış tarihi gibi unsurların yazılı olması gerekmektedir. *Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre ilgili ticaret sicili müdürlüğünden alınmış belge. *Merkez iktisadi işletmenin ticaret sicili müdürlüğündeki ... Devamını Oku »

İktisadi İşletme Tescilinde İstenen Evraklar

İktisadi İşletme Tescilinde İstenen Evraklar  İktisadi işletmelerin tescilinde aşağıdaki evraklar hazırlanmalıdır. *Dilekçe (Dilekçe taahhütnameyi de içermelidir) Taahhütnamede iktisadi işletmenin açık unvanı,yetkililerin adları soyadları ikametgahları,ticari ikametgah, vergi numarası, NACE kodu, iktisadi işletmenin açılış tarihi gibi unsurların yazılı olması gerekmektedir. *İktisadi işletmeyi temsil edecek kişilerin iktisadi işletme unvanı altında noter tasdikli imza beyannameleri *İktisadi işletmenin dayanağı olan kurumun tüzük, kuruluş sözleşmesi, Bakanlık ... Devamını Oku »

Sendika İktisadi İşletmesi

Sendika İktisadi İşletmesi Sendikaların iktisadi işletme kurabilmesi olanaklıdır. Ticaret Sicili Yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu birlikte değerlendirildiğinde iktisadi işletmelerin ticaret siciline tescili mümkündür. Hal böyle iken sendikaların kurmuş oldukları iktisadi işletmeler de ticaret siciline tescil edilebilir. Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 58 inci maddesi bu tescilin yapılabileceğini göstermektedir. Sendikaların iktisadi işletmelerinin tescilinde şube tescilinde istenilen evraklar istenilmektedir. Devamını Oku »

İktisadi İşletme Şubesi

İktisadi İşletme Şubesi İktisadi işletme şube tescili Ticaret sicili yönetmeliğine göre her ticari işletmenin şubesinin tescili mümkündür. Şubeler merkezden bağımsız sermaye ve muhasebesinin olup olmadığına bakılmaz. Sınai ve ticari faaliyetlerin yürütüldüğü yerler ve satış mağazaları şubedir. İktisadi işletmeler de ticaret siciline tescil olunur. İktisadi işletmeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ticari işletmelerdir. Dolayısı ile iktisadi işletmelerin de şube açmaları ... Devamını Oku »

Tarım Satış Kooperatifi İntibak İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Tarım Satış Kooperatifi İntibak İşlemleri Nasıl Yapılacak? Kooperatif ve birliklerin anasözleşmelerinin, yürürlüğe konulan örnek anasözleşmelere intibak ettirilmesi işlemi, kooperatif ve birliğin yönetim kurulu kararıyla yapılır. Bu konuda ayrıca genel kurul kararı aranmaz. İlgili Ticaret SiciliMüdürlüğüne sunulacak intibaka ilişkin yönetim kurulu kararı notere onaylatılır. Örnek anasözleşmelere intibak ettirilen kooperatif ve birliklerin yeni anasözleşmelerinin her sayfası yönetim kurulu üyelerince imzalanır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili Ticaret Sicili ... Devamını Oku »

Tarım Satış Kooperatifleri Ana Sözleşmeleri İntibak Edilecek

Tarım Satış Kooperatifleri Ana Sözleşmeleri İntibak Edilecek 08.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Tarım Satış Kooperatifi Ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmelerine İntibak Usul Ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ gereğince tarım satış kooperatifi ve tarım satış kooperatifleri birliği anasözleşmeleri intibak edilecektir. Tebliğ, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile 7 nci maddesi ve ... Devamını Oku »