Yabancı Sermayeli Şirket Tapuya Tasarruf Belgesi

Yabancı sermayeli şirket tapuya tasarruf belgesi 16. 08. 2012 tarihinde yayınlanmış olan “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynı Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” Yönetmeliğin 15.maddesi gereği Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne sunulan/sunulacak bilgilerin doğruluğundan ve mevcut ortaklık yapısına uygunluğundan artık şirketler sorumludur. Buy nedenle Ticaret Sicili Müdürlüklerinde şirketler tarafından yapılacak olası tapu yetki belgesi ... Devamını Oku »