Serbest Bölge Şirketlerinin Harçtan Muafiyeti

york-anvers

Serbest Bölge Şirketlerinin Harçtan Muafiyeti

Serbest Bölge Firmaları Harç Yükümlülüğü

 

Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler ile serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicili müdürlüklerinde yapılan tescil işlemlerinden harç alınıp alınmayacağı hususunda çıkan tartışmalar üzere son noktayı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü koydu. Bakanlıktan alınan görüşler doğrultusunda konu 20/11/2013 tarih ve 8223 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısı ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına intikal ettirilmiş olup, anılan Bakanlıktan cevaben alınan 08/04/2014 tarih ve 39960 sayılı yazıda;

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5084 sayılı Kanunun 9’uncu maddesiyle eklenen ve 5810 sayılı Kanunun yedinci maddesiyle değiştirilen geçici üçüncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ile harçlardan müstesna olduğunu,

Kanun hükmünün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, söz konusu düzenlemeyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulan ve serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların bu bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri ile düzenlenen kağıtların, harçlardan ve damga vergisinden istisna tutulduğunu,

Buna göre, serbest bölge faaliyet ruhsatına sahip olan kişilerin serbest bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetleriyle ilgili olarak ticaret sicili müdürlüklerinde yapılan tescil işlemlerinden harç alınmaması gerektiği, belirtilmektedir. Bu nedenle serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların ticaret sicilinde yaptıracakları tescil işlemlerinden harç alınmaması gerekmektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü görüşü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas