Sermaye artırım karar örneği

Sermaye artırım karar örneği

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIM KARARI

Karar Tarihi    :

Toplantı saati  :

Karar sayısı     :

Toplantı yeri   :

Konu               :

Toplantıya

Katılanlar        :

 Şirket Genel Kurulu yukarıda belirtilen tarih,saat ve yerde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket sermayesinin …………………….TL.’sından ………………………TL.’sına yükseltilmesine ve şirket esas sözleşmesinin …….. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ:

SERMAYE

Madde………

Şirketin sermayesi her biri ………………….. TL. kıymetinde………………… paya ayrılmış ……………………………… TL.’den ibarettir.

Bundan

ORTAK                                HİSSE                        HİSSE TUTARI


………………………                    …………                       ……………………

………………………                    …………                       ……………………

………………………                    …………                       ……………………

aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden ……………….. TL.’nin tamamı nakden ödenmiştir.

Artan sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼ ü nakden ödenmiş geri kalan 3/4 ise en geç 24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin  ….. maddesi gereğince yapılır.

Ortak   (T.C.Kimlik No)           Ortak   (T.C.Kimlik No)                 Ortak   (T.C.Kimlik No)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas