Sermayesini Artırmayanlara Son Şans

Sermayesini Artırmayanlara Son Şans

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Resmi internet sayfasında yazılanlara göre Bakan Yazıcı şunları ifade etmiştir.

“Anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarları limited şirketler için 10 bin lira, anonim şirketler için 50 bin lira. Şirketlerimize sermayelerini bu tutarlara yükseltmeleri için verilen süre bakanlığımız tarafından farklı tarihlerde çıkarılan tebliğler ile uzatıldı, ancak  intibak için 11 yıla yakın süre verilmiş olmasına rağmen şirketlerimizin sermayelerini yükseltmedikleri görüldü. Sermayelerini söz konusu asgari tutarlara yükseltmeyen şirketlerin sayısı yaklaşık 70 bin. Bu şirketlerin, 34 bin 100’ünü sermayelerini 5 bin liraya yükseltmeyen limited şirketler, 4 bin 530’unu 50 bin liraya yükseltmeyen anonim şirketler oluşturuyor. 31 bin 350’sini ise sermayelerini 14 Şubat’a kadar belirlenmiş yeni alt sınıra yani 10 bin liraya yükseltmeyen limited şirketler oluşturuyor. Hem geçmiş tecrübeler hem de sayısal veriler, bu şirketlerin önemli bir bölümünün verilecek yeni süre içinde de bu şartları yerine getirmeyeceklerini gösteriyor. Süre uzatımı yapılmış olsaydı, 14 Şubat 2014 tarihinden sonra sermaye artırımı yapamadığı için münfesih olacak önemli sayıdaki şirket, 1 Temmuz 2014 tarihine kadar yürürlükte olan avantajlardan yararlanma imkanlarını kaybetmiş olacaklardı. Bunlardan 167 bin 749 şirketin ticaret sicilinden kayıtları re’sen silindi. Bu şekilde ihtar gönderilenlerden süresi içinde ihtara cevap vermeyen 24 bin 328 anonim, 121 bin 387 limited, 22 bin 34 kooperatif olmak üzere toplam 167 bin 749 şirket kaydı re’sen silindi. İhtar gönderilen 48 bin 340 şirketin kayıtları, ihtara cevap vermemeleri halinde verilen sürenin sonunda silinecek. Bunlardan süresi içerisinde ihtara cevap veren şirketlerin tasfiyelerine başlanacak. İhtar gönderilen 64 anonim, 161 limited ve 34 kooperatif şirketinin tasfiye memurunu ticaret siciline bildirerek tasfiyelerine başlanmış olup, tasfiye işlemlerine devam ediliyor. Ticaret sicili müdürlüklerince 1 Temmuz’a kadar münfesih duruma düştükleri tespit edilen şirket ve kooperatiflere ihtar gönderilmesine devam edilecek. İhtar edilen şirketlerin işlemlerine tasfiyeleri ve kayıt silme süreçleri tamamlanıncaya kadar devam edilecek.”

(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Resmi internet sayfasından alıntıdır.)

Bu nedenle sermayesini 14 Şuba 2014’e kadar artıramamış şirketlere ilgili ticaret sicili müdürlüklerince gönderilecek ihtarlarla son bir şans daha verilebilecektir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas