SGK Hizmet Birleştirmesi Nasıl Yapılır?

yurtdisiborclanma

SGK Hizmet Birleştirmesi Nasıl Yapılır?

SGK Hizmet Birleştirmesi 2014-2015

Öncelikle SGK işlemlerinden birisi olan hizmer birleştirmesinin kavramsal tanımını yapmak gerekir.

Hizmet birleştirmesi ne anlama gelir?

Hizmet birleştirmesi sigortalı yükümlünün daha önce çalışmış olduğu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre çalışmalarının farklı olmasından dolayı bu hizmetlerin birleştirilmesi olayıdır. Bu birleştirme olgusu ile yükümlünün ya da hak sahibinin kendisi ya da ölümü halinde ölümü nedeniyle miras yolu ile intikal eden hak sahiplerinin sosyal anlamda güvenliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Esasen hizmetlerin birleştirilmesi hukuki anlamda tasfiyedir. Borçların tek bir çatı altında birleştirilmesi ve aynı zamanda prim sürelerinin hesabında gerekli birleştirme işleminin yapılması işlemidir. Birleştirme işleminde eski hizmetler ihya edilir.

Emekli olacak kişiler, emekli olmak istedikleri tarihi tespit ederek bu tarihten en az altı ay öncesinden hizmet birleştirmesi talebinde bulunmaları gerekir. Ölüm, Emekli Sandığı Kanunu’na göre yaşlılık, malullük durumlarından dolayı zorunlu olarak emekliye sevk nedeniyle işyerinden ayrılanlar ise bu ayrılış tarihlerinden itibaren azami altı ay içerisinde hizmet birleştirilmesi talebinde bulunulması gerekmektedir.

Sigortalılığın başlangıcı ilk defa sigortalı olarak görünen tarihtir. Olası uyuşmazlıklarda 18 yaşın sigortalılık başlangıcı olduğu varsayılır. Ancak mahkemece verilen kazai rüşt kararlarında bu başlangıç tarihi mahkemenin verdiği yaşa kadar inebilir.

Hizmet birleştirmesinde son yedi yıllık fiili hizmet süresi baz alınır. Ancak malullük, ölüm, Emekli Sandığı Kanunu’na göre yaş haddi nedeniyle yedi yıllık süre esas alınmaksızın son olarak tabi olunan kurumun mevzuatına uygun bir şekilde emekli olunur ve yedi yıllık fiili hizmet süresi bu durumlarda aranmaz. Ayrıca hizmet birleştirmesinde hangi kurumdan emekli olunacak ise o kurumun emeklilik aylığı bağlanma şartlarının karşılanmış olması ve emeklilik aylığı bağlanmaya hak kazanılmış olması gerekir. Emekli Sandığına bağlı olanların emekliye sevk durumları diğer kurumların emeklilik işlemlerinden farklılık gösterdiğinden bu durumlardan farklı işleyişleri bulunmaktadır. Hizmet birleştirmesi yapılarak en son hangi kurumdan emekli olunması isteniyorsa o kurumdaki fiili çalışmasının son yedi yıl içerisinde yarıdan fazlası olmasına dikkat etmek gerekmektedir.

Emekli Sandığı’nda Emeklilik İkramiyesi

Hizmet birleştirmesinde son yedi yılın önemini vurgulamıştık. Emekli Sandığı’na son yedi yılda yarıdan fazla fiili çalışma süresi geçen bir hak sahibi eğer en son emekli olurken emekli sandığı değil de bir4 başka kurumdan emekli olursa bu durumda emeklilik ikramiyesine hak kazanamaz. Emeklilik ikramiyesine hak kazanabilmesi için hem son yedi yılın yarıdan fazlasını Emekli Sandığı’na bağlı bir kurumda çalışıyor olarak geçirmesi gerekir hem de en son emekli olduğu kurumun Emekli Sandığına bağlı olması gerekir.

Hizmet Birleştirmesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hizmet birleştirmesi isteyen hak sahibi bağlı bulunduğu kurumun mevzuatının öngördüğü şartları yerine getirmişse kendi kurumuna ya da SGK’ya bir dilekçe ile başvuru yapabilir. Başvuruyu alan kurum kendi mevzuatına göre araştırma yaparak hizmet sürelerini hesaplar. Hak sahibinin tahsis belgelerini de temin ettikten sonra geçmiş hizmet sürelerini ve eğer gerekiyorsa kazanç durumunu ilgili kuruma bildirir. İlgili kurum aylığı hak sahibine bağlayacak kurumdur. Böylece hizmet süreleri birleştirilir ve hangi kurumdan emekli olunacağı bir karara bağlanmış olur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas