Sgk Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örneği

yurtdisiborclanma

Sgk Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örneği

Ssk Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örneği

Sgk Askerlik Borçlanması Dava Dilekçesi Örneği

Sgk Yurtdışı Borçlanması Dava Dilekçesi Örneği

 

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

İSTANBUL

 

DAVACI       : …………………..(T.C……………..)

ADRES         :
DAVALI       : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü)

ADRES         :

DAVANIN

KONUSU      : Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun (3201 Sayılı Kanun) gereği askerlik süresi ile yurtdışında geçen sürelerin tespiti ile borçlanma davası

AÇIKLAMALAR:

……tarihinde ……Askeri kışlasında askerliğimi ………gün yaptım. Toplamda …………….ödemiş olduğum prim günüm var. 3201 Sayılı yasadan faydalanmak üzere ……….tarihinde ……SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak müracaat ettim. …tarihinde ………’ya yerleştim. Yurtdışında yaklaşık…………yıldır kalmaktayım. Yurtdışında geçirmiş olduğum ………….yıl …….gün sürenin SGK süresinden sayılmasını ve bu süreler boyunca borçlanmama karar verilmesini arz ederim.

İşbu nedenle ….SGK İl Müdürlüğü’nün ….tarih…sayılı red kararının iptal edilerek, askerlikte ve yurtdışında geçirdiğim sürelerin sigortalılık süresinden sayılmasının tespitini ve bu süreler boyunca boçlanmama karar verilmesini arz ederim.
HUKUKİ NEDENLER: İs Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, HMK, ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELILLER: SGK Red yazısı, SGK kayıtları, bilirkişi incelemesi ve raporu, tanık beyanları, isticvap, banka kayıtları, konsolosluk belgeleri, ikame tezkeresi vs hukuki her türlü delil.

SONUÇ:

Sunduğum nedenlerle;

1-)….SGK İl Müdürlüğü’nün ….tarih…sayılı red kararının iptal edilerek, askerlikte ve yurtdışında geçirdiğim sürelerin sigortalılık süresinden sayılmasının tespitini ve bu süreler boyunca boçlanmama

2-)Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarıma arz ve talep ederim.

Davacı Asil

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas