SGK’ya İş Kazasının Bildirilmesi

yurtdisiborclanma

SGK’ya İş Kazasının Bildirilmesi

İş Kazası Nedir?

Sigortalı işyerinde ise, yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı eğer kendi adına ve hesabına çalışıyorsa, işverenin bir işi nedeni ile işyeri haricinde bir yerde işin görülmesi esnasında asıl işini yapmasa  bile bu geçirdiği zamanlarda, çocuğunu emziren kadınların emzirme esnasında veya emzirme için ayrılan zamanlarda, tarım işlerinde veya başkaca işlerde işçilerin araçlarla taşınma zamanlarında, işin gereği olmasa bile herhangi bir sebeple işverence işçilerin araçla alınması, evlerine bırakılması zamanlarında oluşan sigortalıyı olayın vuku bulduğu anda ya da daha sonrasında fiziki olarak ya da manevi olarak herhangi bir hasar veya sakatlığa neden olan olaydır.  İş kazası bir çok zamanda meydana gelebilir. İşçilerin tarlaya taşınması esnasında, işçilerin servislerle evlerine bırakılmaları ya da evlerinden alınmaları esnasında araç içinde ya da araçtan indikten hemen sonra, işverenin işi ya da şahsi işleri için işçiyi gönderdiği zamanda meydana gelen kaza iş kazasıdır. Servislerde evlerden indirirken oluşan kaza da iş kazası sayılır. Ancak servis aracı işçiyi indirdikten sonra hareket etmeye başladığı anda iş kazası illiyeti kesilir.

İş Kazası Ne Zaman Bildirilir?

İş Kazası işveren tarafından emniyet ya da jandarmaya derhal bildirilir. SGK’ya ise en geç üç iş günü içerisinde bildirilir. Yapılacak olan bildirimler bizzat ya da iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Sigortalı 4B ise en geç bir ayı geçmemek kaydı ile kaza sonucu oluşan hastalık ya da rahatsızlık bildirim yapmasına engel değilse bu tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde sigortalı tarafından bizzat ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile SGK’ya bildirilir.

Kaynak: SGK Resmi Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas