Sigorta Sözleşmeleri Standardı

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 4 te geçen bu standarda göre sigorta sözleşmesi düzenleyen herhangi bir işletmenin, sigorta sözleşmelerine ilişkin finansal raporlamasını belirlemek amaçlanmıştır. Şu hususları gerekli kılmaktadır:

Sigorta sözleşmeleri muhasebesine ilişkin sigortacıların yapması gereken sınırlı sayıdaki iyileştirmeler.

Sigortacının finansal tablolarındaki sigorta sözleşmelerinden kaynaklanmış olan tutarları belirleyen sigorta sözleşmesinden doğan gelecekteki nakit akımlarının tutarını ve zamanlamasını bu raporları kullananların anlamasına yardımcı olmak.

İşletme bu muhasebe standardını: düzenlediği sigorta sözleşmeleri ve ihraç ettiği isteğe bağlı katılım özellikli finansal araçlara uygular.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas