Sigortalı Hizmetlerin Tespiti Davası

Sigortalı Hizmetlerin Tespiti Davası

bagkur

Sigortalı Hizmetlerin Tespiti Davası nedir ve hizmet tespit davası nasıl açılır.

Sigortalılığın Tespiti Davası

SGK Dilekçe Örneği 2014

SGK Dilekçe Örneği 2015

 

Aşağıda vekille açılabilecek bir hizmet tespiti dava dilekçe örneği yer almaktadır. Anılan dilekçe her hizmet tespiti davasına entegre edilebilecek nitelikte olup değişen yasa hükümlerine göre içeriğinin değiştirilmesi gerekebilir. Bu davayı bir vatandaşın kendisi açmak isterse sadece vekil kısmını çıkartması yeterlidir. Bu dava dilekçe örneği veya web sayfamızdaki herhangi bir dava dilekçe örneği açılacak olası davalarda yaşanacak aksaklık ya da ret durumlarından dolayı sorumluluk kabul etmez. Dilekçelerimiz sadece örnek mahiyetindedir. Kullananın sorumluluğu tamamen kişinin kendisine aittir.

 

……….. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI       :…………

 

VEKİLİ         :…………

 

DAVALI       :1-Sosyal Güvenlik Kurumu

………. Şube Müdürlüğü/……………

2-…………………………….(Çalışılan şirket ya da firma yazılacaktır)

 

DAVA                       :Sigortalı hizmetlerin tespiti

AÇIKLAMALAR

 

Müvekkil …………, davalılardan ……………. nezdinde ……………. tarihinde işe başlamış, …………….. tarihinde iş akdi feshedilmiştir. Davalı ………….. tarafından müvekkilin işe başladığına ilişkin SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ………. tarihinde diğer davalı SGK’ya verilmiştir. Müvekkilin sigorta sicil no ………… dir. Davalı …………. müvekkile verdiği …….. tarihli belgede, müvekkilin ……. ile ……… tarihleri arasında çalıştığını beyan etmiştir. Müvekkil, anılan tarihlerde ……….’te fiilen çalıştığını ayrıca tanık anlatımları ile de kanıtlayabilecek durumdadır.

 

Davalı SGK kayıtlarında Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi görülmesine rağmen müvekkilin ………….’teki çalışması görülmemektedir. Dolayısıyla sigortalılık başlangıcı ………. olması gerekirken, sigortalılığı bu tarihte başlamamakta bu durum müvekkilin mağduriyetine neden olmaktadır. Müvekkilin sigortalılığının başlangıcının tespiti için bu davayı açma gereği doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER:İlgili mevzuat hükümleri

 

DELİLLER              :Sigortalı işe giriş bildirgesi,  davalı ……….’ten verilen ……….. tarihli belge, işyeri kayıt ve belgeleri, SGK kayıt ve belgeleri, tanık anlatımları, ve sair deliller.

Sigorta Sicil No: ……….

İşyeri Sicil No   :………..

 

SONUÇ                     :Belirtilen nedenlerle, müvekkilin davalı ……… nezdindeki ……… ile ………. tarihleri arasındaki çalışmasının tespiti ile sigortalı çalışmasının başlangıcı olarak ………… tarihinin belirlenmesine, yargılama giderlerinin davalı taraflara müteselsilen yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ederiz. ………

 

Davacı Vekili

                                                                       Av………………..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas